h

SP voorstel voor energiesteun aan verenigingen aangenomen.

10 november 2022

SP voorstel voor energiesteun aan verenigingen aangenomen.

Het voorstel van de SP fractie is in samenwerking met Lokaal Hengelo, Groenlinks en Pro Hengelo voor energiecompensatie voor verenigingen in de gemeente is aangenomen in de gemeenteraad.

Een ander voorstel om te zorgen voor meer warme opvangmogelijkheden voor inwoners die hun huizen niet meer warm (durven te) stoken vanwege de explosief stijgende energieprijzen haalde het niet. De coalitie van Burgerbelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 wilde dit niet ondersteunen.

Raadslid Vincent Mulder: “Naast energiearmoede ervaren veel mensen de stijgende prijzen van boodschappen als een groot probleem. Bij een inflatie van 14 % raken steeds meer mensen in de schulden. Zij draaien dan vaak de verwarming op de laagste stand om verdere ellende van de maandelijkse energierekening te voorkomen. Dat laatste is vooral een groot probleem wanneer de temperaturen buiten op of onder het vriespunt raken.”

Als het aan de SP ligt worden buurt- en wijkcentra net als sportkantines en ook het stadhuis ook in tijden dat ze normaal niet openzijn opengesteld voor inwoners die thuis in de kou zitten.

Om dit ook financieel mogelijk te maken voor deze verenigingen stelde de SP dus voor om buurt- en wijkverenigingen net als sportverenigingen vanuit een energiefonds hun gestegen energiekosten te compenseren. Daar is nu steun voor en een bedrag van 120.000 euro gereserveerd.

Zeggenschap over onze Energie

De SP diende ook een voorstel in om te zorgen dat de overheid, waaronder de gemeente Hengelo zich gaat inzetten om weer aandelen en dus zeggenschap in handen te krijgen over onze energie.

Mulder:

"In 2009 verkocht de gemeente Hengelo haar aandelen in energiebedrijf Essent. Daartoe besloten provincies en gemeenten, ondanks felle protesten van veel inwoners met de SP. We zien nu waar dat toe geleid heeft. De nu geprivatiseerde energiebedrijven maken – vooral nu tijdens de energiecrisis – megawinsten die ze doorsluizen naar vaak buitenlandse aandeelhouders. Het kabinet komt met noodmaatregelen, die er toe leiden dat energiecompensatie leidt tot een betaling van 23,5 miljard aan die private bedrijven. Dat is ons belastinggeld. Ons voorstel is dat overheden gezamenlijk optrekken in het verwerven van de aandelen van deze bedrijven, zodat er weer zeggenschap komt over onze energie en er geen winsten meer wegvloeien naar aandeelhouders."

Hier onze motie

Reactie toevoegen

U bent hier