h

Nieuwjaarsduiken Hengelose bestuurders

2 januari 2023

Nieuwjaarsduiken Hengelose bestuurders

Foto: SP Hengelo

Op een zachte, waterige Nieuwjaarsmorgen duikt een vijftal wethouders in de Hengelose Es zonder verdere publieke belangstelling de plomp in. Wat bezielt dit vijftal?

Afgelopen jaar leverde de gemeenteraadsverkiezingen een grote overwinning op voor een lokale partij die er zelf bijzonder door verrast was. Burgerbelangen in Hengelo is nou niet bepaald een partij met kleur op de wangen. Maar de eclatante overwinning gaf hun moed en inspiratie om de koe bij de horens te vatten.

Hoe dat een bijzondere wending kreeg is toch wel een van de meest opvallende gebeurtenissen in de Hengelose politiek van de afgelopen jaren.

Er werd een informateur gevonden, watergraaf Kuks, die nog voordat hij zijn gesprekken had kunnen afronden aan de kant werd geschoven met de mededeling van Burgerbelangen dat de zaak al rond was. Burgerbelangen met 7 zetels vond in de VVD met 5 zetels haar partner, en gaf D66 een kans om door te gaan, met twee andere nieuwelingen CDA en Pvda, allen met 3 zetels.

De bijzondere wending was dat de SP, de op twee na grootste partij, niet betrokken werd in de vorming van dit nieuwe college. Heel legitiem allemaal, maar wat stak daar nou achter?

Sinds 2010, drie collegeperiodes lang had de SP met een wethouder die door vriend en vijand geprezen werd het gemeentebestuur versterkt en daarmee een financieel gezond beleid gevoerd en Hengelo als sociale stad overeind gehouden. Discussies in de raad waren er toen legio, ook over het te volgen beleid, maar vanuit Burgerbelangen geen grote wanklank. Of het moest het afvalbeleid zijn, teveel zwerfvuil. Burgerbelangen noemde wel steeds ‘participatie en communicatie’, het mee kunnen doen van de inwoners. Een sterk punt, want bij verkiezingen blijkt steeds weer dat minder mensen het de moeite waard vinden om te gaan stemmen. Zij voelen zich blijkbaar niet betrokken. Dat moet anders, vond Burgerbelangen voorop.

In de maanden dat het nieuwe gemeentebestuur er nu zit hebben ze weinig te melden gehad, behalve dan dat ene plan om op het sociale beleid 9 miljoen jaarlijks te bezuinigen. Volstrekt onverantwoord, maar bovendien onnodig, zo oordeelde de SP.

Op vragen over nut en noodzaak daarvan geen antwoord. Over hoe dat dan nu zat met communicatie en participatie van inwoners op deze ingrijpende verschraling van zorg armoedebeleid en welzijn bleek dat die volgens het college niet nodig was.

Hoe dat dan te rijmen zou zijn met de inzet van Burgerbelangen in de verkiezingen kwam geen antwoord. Het college dook.

En qua duiken bleef het daar niet bij.

Sinds de zomer wordt steevast de mantra gepredikt van groei naar 100.000 inwoners. Een kwart meer Hengeloërs erbij! Op vragen van de oppositie hierover –waarom en hoe dan - wederom geen antwoord.

De collegepartijen houden een grondig politiek debat hierover af, en willen eigenlijk niet dat de wethouders daar tekst en uitleg over hoeven geven.

Opnieuw duikgedrag, ook van de collegepartijen.

Ondertussen weten wethouder Steen (CDA) en Gerrits (VVD) een ingestoken verhaal in Elsevier gepubliceerd te krijgen met ronkende teksten over Hengelo als groeiend en bruisend economisch wonder in Twente. Ze vergeten te melden dat ook Enschede en Almelo zulke fantasierijke doelen nastreven, met ook daar tienduizenden meer inwoners.

Het blijft vaag wie van de inwoners in Hengelo over die ‘schaalsprong’ van 81.000 naar 100.000 inwoners heeft kunnen meepraten, kunnen ‘participeren’, en hoe het college hierover met de inwoners heeft ‘gecommuniceerd’.

Tot dusver geen antwoorden, het college hult zich naar de gemeenteraad in stilzwijgen.

Ondertussen is er ook de prangende vraag wat ze bedoelt met ‘wijkgericht werken’. De SP vindt het plan van drie wijkhuizen veel te mager, vooral als blijkt dat zonder slag of stoot een belangrijk wijkcentrum in Groot Driene de deuren zal moeten sluiten. De PvdA wethouder laat het gewoon gebeuren.

Op herhaaldelijke vragen daarover geen ‘wijkgerichte’ antwoorden van het college.

Je zou serieus gaan denken dat de voorman van Burgerbelangen Han Daals, die in zijn vrije tijd duikinstructeur is, de lakens uitdeelt. Ze duiken immers inmiddels allemaal.

Geen discussie met de gemeenteraad, geen participatie noch communicatie met inwoners over 9 miljoen bezuinigingen; niet over de idee achter de groei naar 100.000 inwoners en niet over de noodzakelijk te behouden wijkvoorzieningen.

De afgelopen raadsvergaderingen bevatten nauwelijks een agenda, waren vanwege gebrek aan voorstellen, of uitleg over plannen steeds snel klaar. Voor het nieuwe jaar blijkt de eerste raadsvergadering zelfs pas in februari (!) voorzien.

Het zou dus zomaar gebeurd kunnen zijn dat het Hengelose college deze eerste januari met haar vijf wethouders de Nieuwjaarsduik heeft houden, om de duikconditie op peil te houden, ergens bij de kleigaten van Rientjes…

Reactie toevoegen

U bent hier