h

Strijdbare Nieuwjaarsbijeenkomst in Metropool

17 januari 2024

Strijdbare Nieuwjaarsbijeenkomst in Metropool

Foto: SP Hengelo

“Het schijnt dat deze maandag de meest deprimerende dag van het jaar is. De zogenaamde ‘Blue Monday’. Hebben jullie die ervaring? “

Zo begon Vincent Mulder, afdelingsvoorzitter van de SP zijn welkomstwoord aan de ruim 80 gasten die de winterkou hadden getrotseerd.

“Laten we wel wezen, deze tijd, niet alleen vandaag kan velen van ons somber maken. Als partij hebben we dat ook gevoeld in de afgelopen paar maanden. Het lijkt alsof angst, behoudzucht en wantrouwen dit land overheersen.

Dat raakt ons als socialisten zeer. Wij hebben wel een idee waar dit gevoel bij mensen vandaan komt. Het kapitalisme van deze tijd noemen we nu marktwerking, ieder kan kiezen voor zich, ik trek me terug op mijn eiland, en de buurman ken ik die? Dat zou wel eens mijn concurrent kunnen zijn. En ervaar ik problemen, heb een grote studieschuld, vind geen huis, onveiligheid door criminaliteit, dan geven andere partijen maar al te vaak bewust de schuld aan ‘buitenlanders’.

Wij hebben met elkaar een hoopvol verhaal, dat heet Heel de Mens, waardoor we weten dat er perspectief is voor een beter Nederland, een beter Europa en een betere wereld. Wij zijn de partij die voor alle mensen, ook de rijke mensen, een solidaire samenleving mogelijk wil en kan maken.

Maar daar hebben we wel anderen bij nodig, in de eerste plaats jou, jullie voor nodig. Doen jullie mee?

Vanavond hebben we een paar doordouwers als gast, Sandra Beckerman en Bob Ruers. Voorbeelden voor ons die voorop gaan in de strijd tegen de stemming dat het toch niks helpt. Die samen met mensen die slachtoffer zijn, soms van bezuinigingen, of van grof kapitalisme, door gaan. Om het onrecht te keren en ook om het onrecht aan de kaak te stellen.

Ik hoop dat hun verhalen jullie inspireren om van je te laten horen, thuis, bij vrienden en je aan te sluiten bij iedereen die wenst en weet dat het anders kan.”

Als eerste inspirerende gast kwam Marijke ten Tije aan het woord. Zij vertegenwoordigt bewoners van de Thiemshof in Hengelo. Zij wonen in een appartementencomplex tegenover ijsverkoper van der Poel en moeten door bezuinigingen hun ontmoetingsruimte verliezen. Ze liet weten hoe belangrijk deze ruimte is voor alle mensen die daar wonen, om elkaar te spreken, met elkaar activiteiten te doen en zo ook de zorg voor elkaar vorm te geven. Met tientallen bewoners diende ze onlangs bij wethouder Luttikholt (pvda) hun gezamenlijke vraag in om hun ontmoetingsruimte te kunnen behouden. Maar de wethouder gaf niet thuis, ze was daar niet verantwoordelijk voor…

Van ver uit Limburg gekomen was Bob Ruers te gast die zich al meer dan veertig jaar bezig houdt met de gevolgen van asbest op de gezondheid van mensen. Eternit, de asbestfabriek in Goor heeft jarenlang, willens en wetens mensen blootgesteld aan de gevaren van dit materiaal. En dat terwijl ze wisten dat asbestvezels kankerverwekkend zijn. Inmiddels zijn er al 16.000 asbestslachtoffers, waar er mogelijk nog 10.000 bij zullen komen in de komende jaren. Hoopvol in zijn verhaal is dat er nu een aanklacht ligt van familie van slachtoffers bij het Openbaar Ministerie tegen Eternit. Hij heeft zijn ervaring en bevindingen onlangs gepubliceerd in het document ‘Asbest Doodt. Nog steeds.’ :

https://www.sp.nl/sites/default/files/asbest_doodt._nog_steeds_mr._r.f._...

Tweede Kamerlid voor de SP Sandra Beckerman toonde zich realistisch maar ook optimistisch over de kwestie van de gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Realistisch omdat heel veel Groningers zich -ondanks alle aandacht- niet gehoord en begrepen voelen, en ook nog niet gecompenseerd zijn.

Daarnaast optimistisch, omdat alle strijd van de Groningers er wel voor gezorgd heeft dat de gaskraan is dichtgedraaid. En dat er een wolk van verontwaardiging ontstond toen die deze maand weer op ‘de waakvlam’ werd gezet.

Sandra toonde zich strijdbaar om voor alle huurders de messen te slijpen waar het gaat om de komende huurverhogingen die nu worden bekokstoofd. Een massaal huurprotest is nodig en kan zorgen voor lagere huurlasten. Dat heeft de SP bewezen. In 2021 forceerden we een huurstop.

Fractievoorzitter van de SP in de Hengelose gemeenteraad gaf uiting aan zijn teleurstelling dat de Hengelose bestuurders van VVD, PvdA, CDA, D66 en Burgerbelangen met geen enkel initiatief komen tot voorstellen om de stad beter te maken.

“Ze duiken elke discussie, raadsvergaderingen worden afgezegd, omdat het ontbreekt aan ideeën voor Hengelo. Waar wij de sociale agenda voorop stellen, werkt het college zonder enige openheid aan grote bezuinigingen, waar ze zelf geen openheid over willen geven. Bijvoorbeeld, het verdwijnen van de ontmoetingscentra Thiemshof en Dienstencemtrum in ’t Swafert willen ze het niet over hebben.”

Reactie toevoegen

U bent hier