h

SP: Opvang vluchtelingen mag niet leiden tot Hengelose jongeren op straat

29 maart 2022

SP: Opvang vluchtelingen mag niet leiden tot Hengelose jongeren op straat

Foto: SP Hengelo

De SP fractie heeft aan het Hengelose college met spoed gevraagd om duidelijkheid te verschaffen aan bewoners van de Mariastraat en omgeving, waarvan er tientallen per 20 april op straat dreigen te belanden. Welbions wil de woningen die zij eind dit jaar wilden slopen beschikbaar stellen aan Oekraïense vluchtelingen. Maar deze voor sloop bestemde woningen worden nog volop bewoond door jonge bewoners, via tijdelijke verhuur door woningbeheerder AdHoc.

De SP fractie wil de verdringing van de ene groep urgent woningzoekenden, jonge woningzoekenden, die bij Welbions geen sociale huurwoning kunnen vinden, door de andere groep urgent woningzoekenden, de vluchtelingen voorkomen.

In vragen aan het college wil de SP duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de verschillende organisaties, het Coa, Welbions, AdHoc en de gemeente en de communicatie met de betrokken bewoners. Het college heeft eind vorige week aan de raadsfracties aangegeven dat  AdHoc op korte termijn alternatieve huisvesting moet regelen voor de

bewoners die daar nu op anti-kraak basis zitten. De betreffende jongeren hebben van Ad Hoc recht op huisvesting, aldus de gemeente. Welbions zou hebben toegezegd om Ad Hoc hierbij zoveel mogelijk te helpen.

De SP wil zo snel mogelijkheid duidelijkheid voor de huidige bewoners over hun woonsituatie in de komende tijd. 

Daarbij wil ze vooral ook een betere regie van het college, en met name de burgemeester in deze,  om te zorgen dat er geen licht zit tussen wat de betreffende organisaties aan informatie en communicatie naar buiten brengen en daarbij de rechten van bewoners respecteren

 

Reactie toevoegen

U bent hier