h

SP plakt posters op woningen in de Nijverheid “Dit veroorzaakt de wooncrisis: woningen van 400 euro huur slopen en nieuwbouw van minder woningen die minstens dubbel zo duur zijn.”

19 maart 2024

SP plakt posters op woningen in de Nijverheid “Dit veroorzaakt de wooncrisis: woningen van 400 euro huur slopen en nieuwbouw van minder woningen die minstens dubbel zo duur zijn.”

Foto: SP Hengelo

Enkele leden van de SP in Hengelo hebben vanavond in de Mariastraat en de Geerdinksweg tientallen woningen met posters beplakt met de leus ‘Slopen Bezopen!’

Na een lange strijd trekt Welbions aan het langste eind en zijn de huizen deze week ontruimd, doordat de Oekraïnse vluchtelingen nu zijn vertrokken naar andere opvang.

De sloop van de woningen bleek door Welbions al in 2015 te zijn genomen. Zonder de toenmalige bewoners te raadplegen ging huurdersbelangenvereniging Ookbions akkoord met de sloop van deze 107 woningen. In 2018, toen de sloopplannen ook bij de gemeente bekend werden organiseerde de SP samen met bewoners verzet tegen de voorgenomen sloop. Veel bewoners woonden er met plezier in een betaalbare woning van rond de 400 euro, een vaak prachtige tuin. Ook in de gemeenteraad met de SP voorop was er grote weerstand tegen de sloop, omdat er geen aantoonbare noodzaak voor was en ook omdat dit indruiste tegen de woonvisie van de gemeente waarin een voorraad van minstens 3200 betaalbare sociale huurwoningen was vastgelegd.

Desondanks volharde Welbions in het doorzetten van de sloop en plaatste ze de oorspronkelijke bewoners uit in andere wijken en buurten. Waar er woningen leeg kwamen werden er woningen door AdHoc tijdelijk verhuurd, meest aan jongeren en studenten die nergens plek vonden in de sociale huursector. Precies twee jaar geleden moesten deze jongeren binnen een maand het veld ruimen voor Oekraïnse vluchtelingen, wat tot grote onvrede leidde bij deze jongeren. Na twee jaar Oekrainers te hebben gehuisvest worden de woningen binnenkort gesloopt. De SP ziet hierin het bewijs dat er geen wil bij de corporatie is of is geweest om deze woningen te renoveren. Ruim 30 jaar is er niets aan de woningen gedaan, en dan is het makkelijk te beweren dat de woningen óp zijn. Wat er voor terugkomt zijn een kleiner aantal van 64 sociale huurwoningen met een huur rond de 800 euro per maand, naast 15 vrije sector huurwoningen met een huur boven de 800 euro. Ook worden er 23 koopwoningen gebouwd.

Voor de oorspronkelijke bewoners zijn dit huur en koopprijzen die bij lange na niet kunnen worden opgebracht. Dit toont aan hoe bezopen dergelijke sloopplannen zijn. Renoveren als optie ligt veel meer voor de hand, naast het meenemen van bewoners bij de plannen voor ingrepen in de buurt.

Reactie toevoegen

U bent hier