h

SP fractievoorzitter: “137 keer het woord ‘ambitie’, het uit zich vooral in stenen, niet in mensen.”

7 juli 2023

SP fractievoorzitter: “137 keer het woord ‘ambitie’, het uit zich vooral in stenen, niet in mensen.”

Bij de eerste bespreking van de zomernota, de meerjarenbegroting van het Hengelose college bleek er een overschot van 13,1 miljoen te vieren, waarvan er 10,8 miljoen aan overschot op het sociaal domein.

Personeelstekorten, waardoor een deel van de plannen niet kon worden uitgevoerd blijken de oorzaak dat veel geld niet is uitgegeven waar het voor bedoeld was, evenals gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, oa. voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen.

SP fractievoorzitter Hugo Koetsveld kwam met een concreet voorstel om de 10.8 miljoen die in 2022 niet is uitgegeven binnen het sociaal domein te oormerken als geld waarmee in de komende tijd sociale uitgaven gedaan kunnen worden. Immers er is wat de SP betreft extra geld nodig voor bijvoorbeeld dagbesteding, bijzonder bijstand, armoedebeleid, jeugdzorg en de thuiszorg, omdat dit college van CDA, VVD, PvdA, D66 en Burgerbelangen vorig jaar juist besloot om hierop jaarlijks 9 miljoen te bezuinigen.

Koetsveld memoreerde dat nog deze week in het nieuws was dat een regeringscommissie tot de conclusie kwam dat het sociaal minimum voor veel mensen te weinig is, en een grote groep maandelijks structureel geld tekort komt. In plaats van bezuinigen zou er juist geld bij moeten!

De SP voorman voerde ook aan dat vorig jaar de lijn werd gekozen om tekorten in het sociaal domein ook binnen het sociaal domein op te lossen en het dan ook logisch is dat overschotten in het sociaal domein ten goede komen aan het sociaal domein.

De coalitiepartijen wilden hier niet in mee gaan. Men wilde vasthouden aan de in gang gezette bezuinigingen, omdat dit ‘kosten-efficiënter zal uitpakken’.

“De zomernota leest als een kapot gedraaide langspeelplaat”,

aldus Koetsveld.

“Telkens dezelfde kreten: ‘top technologische regio’, ‘knappe koppen en gouden handjes’, “hoogwaardig voorzieningenniveau”. Maar liefst 137 keer het woord ‘ambitie’. Wij hebben ook genoeg ambities, maar ook oog voor de realiteit. De realiteit is dat de gemeente allerlei zaken niet voor elkaar krijgt wegens personeelsgebrek en bezuinigt op sociale thema’s”.

De realisatie van de plannen in de binnenstad zijn in vorige colleges besloten en daar baseert dit college nu haar eigen roem op:

“De tentoongestelde ambitie blijkt pronken met veren die vooral de investering in stenen laat zien en niet die in onze mensen.”

Reactie toevoegen

U bent hier