h

Bewoners Theresiastraat strijden voor snelle renovatie van hun woningen

31 mei 2023

Bewoners Theresiastraat strijden voor snelle renovatie van hun woningen

Foto: SP Hengelo

Bewoners van de Theresiastraat in de Nijverheid zijn in actie gekomen om de gebreken aan hun woningen te laten aanpakken door de verhuurder Welbions. Ze zijn het zat dat ze niet worden gehoord en aan het lijntje worden gehouden.

Na een telefoontje met de SP organiseerden ze een aantal bewoners die bereid waren in actie te komen. De SP werd gevraagd hen hierbij te helpen:

“Verscheidene woningen hebben veel gelijksoortige problemen, waar Welbions al jaren weinig tot niets aan doet. Groot onderhoud wordt al jaren beloofd en uitgesteld. Wij zitten met de handen in het haar en Welbions geeft nergens gehoor aan, dus zijn wij genoodzaakt om via deze weg actie te ondernemen. Wij hopen van harte dat u wat kunt betekenen voor ons.”

Daarop werden in de afgelopen weken alle bewoners bezocht om via een vragenlijst de staat van de woningen in kaart te brengen en hen te vragen of ze ook willen dat Welbions nu in actie komt. Ongeveer de helft van hen vulde de enquête in. Het verslag van deze enquête zou aan Welbions worden aangeboden op dinsdag 30 mei. Maar de woningcorporatie kwam niet opdagen. Het bevestigt het gevoel van de bewoners dat ze vergeten worden.

In het verslag van de enquête blijkt dat vrijwel alle bewoners renovatie van hun flatwoningen verlangen. De klachten over tocht, vocht en schimmel zijn legio. Tussen de regels door is te lezen dat mensen hun buurt als het afvalputje van de Nijverheid zijn gaan vinden. Iemand zei:

“Welbions belde zojuist om te vragen of ik elektrisch wil gaan koken. Ik heb ze vriendelijk gevraagd of ze eerst maar eens een grondige renovatie van mijn woning wilden regelen.”

Volgens Vincent Mulder van de SP is deze woonbuurt in de Nijverheid steeds overgeslagen bij de noodzakelijke renovatierondes. Vanwege verwaarlozing door de verhuurder vertrekken er bewoners die ergens anders een betere woning kunnen vinden. Maar voor diegenen die achterblijven wordt daarmee de achterstand en overlast alleen maar groter. Welbions moet bij renovatie juist voorrang geven aan de buurten waar de staat van de woningen het slechts is. Mulder:

“Prachtig dat Welbions overal bezig is met verduurzaming en zonnepanelen. Maar dit is een buurt in de Nijverheid die allang voorrang had moeten hebben met gewone noodzakelijke renovatie.”

Met het verslag dat aan Welbions zou worden aangeboden eisen de bewoners dat ze eindelijk eens serieus worden genomen en dat er snel werk gemaakt wordt van achterstallige renovatie en dat hun huizen worden geïsoleerd. Welbions is nog steeds uitgenodigd om het verslag in ontvangst te nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier