h

SP vragen over omzeilen Natuur en Milieuraad bij vergunningverlening NX Filtration

19 juli 2023

SP vragen over omzeilen Natuur en Milieuraad bij vergunningverlening NX Filtration

Foto: SP Hengelo

De SP in Hengelo wil van het college van B en W in Hengelo weten waarom de Natuur en Milieuraad Hengelo (NMRH) niet betrokken is bij de zogenaamde ‘bomendeal’ die de gemeente met het bedrijf heeft gesloten. Daarbij gaat het om het bewateren van minstens 900 bomen in tijden van droogte. De NMRH is sinds jaar en dag de organisatie die lokaal de belangen van natuur en milieu, bomen en water behartigd.

SP raadslid Vincent Mulder:

“Wanneer er een aanvraag bij de gemeente komt voor het kappen van bomen is de Natuur en Milieuraad Hengelo de eerste die door de gemeente op de hoogte gesteld en geraadpleegd wordt. Maar nu het plotseling gaat om een beursgenoteerd bedrijf dat vanwege de immense grondwateronttrekking een bedreiging vormt voor meer dan 900 bomen wordt deze adviesraad niet eens geïnformeerd.”

De SP fractie wil in de raadsvergadering van woensdag 19 juli weten wat de reden daarvan is geweest en of de belangen van het bedrijf in deze prevaleerden.

Ook wil de SP weten waarom de Hoofdgroenstructuur in Hengelo hiermee op het spel wordt gezet.

De Natuur en Milieuraad Hengelo heeft in een brief aan raad en college hun grote bezwaren tegen de voorgenomen werkwijze van het bedrijf geuit en daar pittige vragen over gesteld. De SP fractie vraagt van het college deze snel te beantwoorden, zodat ze nog een rol kunnen spelen in het proces van vergunningverlening door de Provincie Overijssel. De vergunning die daar is aangevraagd gaat over de mogelijke onttrekking van 700 miljoen liter grondwater per jaar waar naar verwachting dit najaar over besloten zal worden

Reactie toevoegen

U bent hier