h
21 augustus 2015

FNV en SP roepen op tot Zorgdemonstratie

Foto: SP Hengelo

De SP zal de komende zaterdagen van 11.00 – 16.00 uur in het Hengelose centrum (voor de Hema)  staan om het publiek op te roepen zich aan te sluiten bij het protest en 12 september op te trekken naar Amsterdam. 63.000 werkers in de zorg zijn hun baan kwijt, problemen stapelen zich op voor cliënten, mantelzorgers en zorgpersoneel. Genoeg is Genoeg.

Lees verder
14 augustus 2015

SP wil onderzoek naar bouw van sociale huurwoningen door gemeente

De SP is bezorgd over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen in Hengelo.

Lees verder
2 juli 2015

Verwarring over maaltijdverzorging

Foto: SP Hengelo

Bij de SP zijn meerdere signalen binnengekomen dat het niet goed gaat met de maaltijdverzorging voor mensen die dit zelf niet goed kunnen. Het gaat dan over het in de magnetron verwarmen van een maaltijd, op tafel zetten, een boterham smeren, helpen met eten. Voor een deel wordt deze verzorging uitgevoerd door familie, buren, vrienden en kennissen, kortom  mantelzorgers.  Maar als er (tijdelijk) geen mantelzorger is loopt het in de soep. Wie zorgt er dan?

Lees verder
11 juni 2015

SP fractievoorzitter van Grouw pakt uit naar oppositie

De afgelopen maanden zijn voor Hengelo belangrijke afwegingen gemaakt in een zorgvuldig proces om te komen tot weloverwogen –helaas door het Kabinetsbeleid afgedwongen – bezuinigingen  van 6 miljoen. Dat benadrukte SP voorman Floor van Grouw al tijdens de Politieke markt enige weken geleden. “Tientallen organisaties uit de Hengelose samenleving zijn betrokken geweest en hebben zich op enigerlei manier laten horen over de voorstellen die nu hebben geleid tot deze meerjarenbegroting. Op een open en transparante manier is er gewerkt aan een pakket pijnlijke bezuinigingen”, die tijdens de raadsvergadering van 10 juli zijn aangenomen. Van Grouw prees dan ook de inzet van die talloze organisaties, met name diegene die gedragen worden door vele vrijwilligers in dit hele proces.

Lees verder
13 mei 2015

SP helpt vakbond in Volkspetitie ‘Red de Zorg’

Foto: SP Hengelo

Leden van de Hengelose SP staan de komende weken op diverse drukke plaatsen in de stad om handtekeningen te verzamelen voor een door de vakbonden gestart initiatief Red de Zorg. Aanstaande zaterdag kunnen mensen deze petitie vanaf 10.00 uur tekenen in winkelcentrum Hasselo in de Hasseler Es en op woensdag is dit mogelijk rond de Beren op de Hengelose Markt.

Lees verder
9 april 2015

Tweegesprek tussen twee uitgesproken mensen van SP en PvdA over ‘De Toekomst van Links’

Op vrijdag 17 april organiseert de SP afdeling Hengelo een avond over de toekomst van Links. Over dit onderwerp zullen SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Monica  Sie Dhian Ho,  directeur van de Wiarda Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, met elkaar in gesprek gaan.  De avond wordt gehouden in Museum Hengelo (Beekstraat 51 in Hengelo) en begint om 20.00 uur. De toegang en de koffie zijn gratis.

Lees verder
21 maart 2015

1% huurverhoging reden voor taart en felicitaties aan Ookbions en Welbions

Foto: SP Hengelo

Leden van de Hengelose huurdersactiecomités en enkele leden van de SP hebben hun felicitaties overgebracht aan personeel en directie van Welbions. Dit nadat door Welbions bekend was gemaakt dat de jaarlijkse huurverhogingsronde per 1 juli niet zal worden gebruikt voor een nieuwe 4-6,5% verhoging van de huur. Voor het personeel van Welbions werden er taarten overhandigd met de felicitaties.

Lees verder
16 maart 2015

SP is gebrek aan concrete bouwplannen Welbions zat

Foto: SP Hengelo

De fractie van de SP heeft schoon genoeg van de sloopzucht die nog steeds heerst bij woningcorporatie Welbions. Afgelopen weken heeft de corporatie de huurders van de 38 kleinere woningen in de Bloemenbuurt een brief gestuurd met de aanzegging tot sloop. Reden volgens Welbions: “Dringend eigen gebruik”. Navraag leert echter dat Welbions nog geen  enkel concreet bouwplan heeft liggen voor herbouw van sociale huurwoningen na de sloop. En de SP neemt aan dat het personeel van de corporatie er ook geen plan heeft om er te gaan wonen.

Lees verder
14 maart 2015

‘Actiecomités tegen huurverhogingen: ‘De eerste 1.000 handtekeningen zijn binnen’

Foto: SP Hengelo

In februari startte een actiecomité in Weidedorp. Daar kwam een tweede bij in Groot Driene. Beide comités zijn begonnen deur aan deur handtekeningen op te halen. Inmiddels is er een flink protest aan het groeien onder huurders in Hengelo.

Lees verder
12 maart 2015

SP wil duidelijkheid over privacy hotelgasten in Twente

De Hengelose SP-fractie stelt vragen aan burgemeester Schelberg over het versturen van gastenlijsten van Twentse hotels naar de politie. Vorige week werd bekend dat Twentse hotels systematisch iedere nacht hun gastenlijsten overhandigen aan de politie. De SP wil nu helderheid over de privacysituatie voor hotelgasten die in Twente verblijven.

Lees verder

Pagina's