h

SP strijdt voor beter beheer wooncomplex ’t Swafert en behoud ontmoetingsruimte

15 februari 2022

SP strijdt voor beter beheer wooncomplex ’t Swafert en behoud ontmoetingsruimte

Foto: SP Hengelo

Een ruime meerderheid van de 415 bewoners van wooncentrum ’t Swafert in Hengelo heeft in een enquête aangegeven dat ze ontevreden zijn over het onderhoud en het beheer van hun woningen en hun woonomgeving. Zowel eigenaar als beheerder van het complex doen te weinig om de leefbaarheid op peil te houden. De SP fractie wil nu dat de gemeente daarop in actie komt. Ook het Dienstencentrum boven de Swafert-vijver dat al sinds 50 jaar de ontmoetingsruimte voor bewoners is moet behouden blijven. Sluiting dreigt omdat de te hoge huur is opgezegd. De SP wil dat het college dreigende verslechteringen in dit mooie wooncomplex voorkomt en zorgt dat de ontmoetingsruimte blijft.

Een recent onderzoek onder bewoners door de SP toonde aan dat er veel mis is met het onderhoud van de woningen en de woonomgeving in ’t Swafert. Ook de communicatie hierover met de ingehuurde beheerder, Van ’t Hof Rijnland, uit Zoetermeer is ondermaats en laat sterkt te wensen over.

Een nieuw gevormde en breed gesteunde bewonerscommissie krijgt maar mondjesmaat afspraken gedaan met de beheerder in Zoetermeer.

De eigenaar, een belegger op de Zuidas in Amsterdam blijft anoniem, laat niet van zich horen. De bewonerscommissie wil ook duidelijkheid over wanneer renovatie en groot onderhoud van het complex gaan plaatvinden.

De bewonerscommissie wil dat het Dienstencentrum in gebruik blijft als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum. Het complex bestaat dit jaar 50 jaar en bewoners willen dit graag vieren met een duidelijk toekomstplan. De SP ondersteunt deze bewonerswensen van harte en maakt zich hiervoor sterk door dit ook bij de gemeente aan te kaarten.

Reactie toevoegen

U bent hier