h

Overlast industrie: bewoners willen zich verenigen

2 januari 2022

Overlast industrie: bewoners willen zich verenigen

Foto: SP Hengelo

In de woonbuurten grenzend aan de bedrijventerreinen van de kanaalzone(Hengelo-Zuid) is er met regelmaat sprake van forse overlast. De laatste tijd zijn er meldingen van trillingen in huizen aan deWethouder Kampstraat, zwaar vrachtverkeer, ook 's nachts, over deBreemarsweg, lawaai van schrootverwerkers, stof op ramen en kozijnen en vaak een deken van stank...Het zijn serieuze klachten die de SP ophaalde uit een enquête dieinmiddels meer dan 160 keer is ingevuld.

Dit is geen nieuw fenomeen. In 2008 kwamen bewoners, ook toenondersteund door de SP, in actie tegen overlast van stof, stank enlawaai en haalden honderden handtekeningen in de buurt.Dit was destijds aanleiding voor de gemeente om te zorgen voor eenoverleg tussen bewoners en bedrijven. En dat heeft gewerkt bevestigen Jenny Kruit en Erik Brouwer die samen met anderen de bewoners vertegenwoordigden in een regulier overleg met een afvaardiging van bedrijven. Brouwer:

"De bedrijven merkten toen dat er op hun gelet werd en dat ze zich moesten verantwoorden voor overlast. Niet alle bedrijven konden aan alle klachten iets doen, maar wat we wel bereikten: Het verplaatsen van een berg schroot waar iedere zaterdagochtend al heel vroeg aan gewerkt werd, zodat deze verder van de bewoning kwam te liggen. En ook werden de snerpende achteruitrijsignalen van vrachtwagens en shovels vervangen door minder storende zoemers."

Zowel Brouwer als Kruit vinden het jammer deze bewonersvertegenwoordiging oa. door verhuizing van deelnemers isgestopt. Ze zijn net als 95 % van de bewoners voorstander van hetopnieuw opstarten van het overleg tussen bewoners en bedrijven. Brouwer, die zelf weer deel wil uitmaken van de bewonersvertegenwoordiging:

“Zeker nu de industriële activiteit, en daarmee ook de overlast, sky-high gaat is hernieuwd overleg met vers bloed van de bewonerszijde noodzaak.”

SP raadslid Vincent Mulder heeft tijdens een raadsvergadering gevraagd om de inzet van de gemeente bij de totstandkoming van dit overleg om de overlast voor bewoners aan te kaarten. Die toezegging kwam er volmondig.Informatieavond over de benzeenuitstoot AsfaltcentraleDe SP heeft bij de Omgevingsdienst Twente (ODT) navraag gedaan naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen door de Hengelose Asfaltcentrale. Daarbij bleek een te hoge uitstoot van benzeen, een kankerverwekkende stof te zijn gemeten. De gemeente vindt dit reden om op 10 februari hierover een informatiebijeenkomst voor bewoners te organiseren in het stadhuis. Die vindt plaats om 19.00 uur in de Burgerzaal in het stadhuis.

Reactie toevoegen

U bent hier