h

Huur

14 maart 2014

Opkomen voor de belangen van huurders

De SP staat als enige steeds op de bres voor de huurders in Hengelo. Keer op keer komt de partij in actie tegen sloop en de zeer onterechte huurverhogingen, een doorschuiven van rijksbezuinigingen via Welbions naar de huurders.

Lees verder
3 maart 2014

Roode Indianen zijn Hengelose Prairies zat!

Houdt wonen betaalbaar! Ook nieuwe woningzoekenden hebben recht op een woning!
SP Hengelo: 100% Sociaal. Een serieuze boodschap van de ROOD jongeren van de SP Hengelo. Wonen in Hengelo wordt onbetaalbaar. ROOD jongeren deden daarom mee in de carnavalsoptocht als dolende indianen die een woning zoeken op de prairies in Hengelo. Een welverdiende 2e plaats bij de loopgroepen (uiteraard gingen de SP jongeren te voet) was hun deel.

Lees verder
23 februari 2014

Sloop huisjes Bloemenbuurt uitgesteld

Na fel protest van de SP fractie heeft Welbions besloten de sloop van de 38 kleinere woningen in de Bloemenbuurt uit te stellen. De SP beriep zich op de afspraak die vastgelegd ligt in de Woonvisie waarbij er geen woningen gesloopt mogen worden voordat er een concreet nieuw bouwplan is voor de vervangende nieuwbouw.

Lees verder
23 januari 2014

Aankondiging sloop woningen Bloemenbuurt. SP: “Welbions gaat ver over de streep”

De SP, bij monde van raadslid Vincent Mulder, kon kort en krachtig zijn. De in de krant gemelde sloop van 38 kleine woningen in de Bloemenbuurt was voor zijn partij onbespreekbaar. Hij gaf in kort bestek aan dat dit zoveelste sloopplan volstrekt inging tegen de afspraken die nog maar een half jaar geleden tussen gemeente en corporatie zijn gemaakt

Lees verder
21 oktober 2013

SP wil aandacht voor nijpende situatie huurders

Naar aanleiding van een onderzoek naar de woonlasten van huurders in Den Bosch heeft de SP fractie het Hengelose college van B en W gevraagd om inzage te geven in de situatie van de Hengelose huurders.

Lees verder
21 juli 2013

SP blij met eerste stap inventarisatie Asbest Welbions en wil door naar sanering

De SP fractie is blij dat de herhaaldelijk door haar bepleitte asbestinventarisatie van het woningbestand van 13.000 woningen van Welbions eindelijk zal plaatsvinden. Maar daarnaast pleit ze nu ook voor een plan van aanpak voor de sanering van de asbest voor alle huurwoningen in Hengelo.

Lees verder
3 juli 2013

Grote opkomst bij Hengelo's Huurdebat

Afgelopen maandag 1 juli vond er onder grote belangstelling in de Hengelose Bibliotheek het door de SP georganiseerde huurdebat plaats. Inleiders voor het debat waren het SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen, de Hengelose wethouder voor ruimte en wonen Jan Bron en de adjunct-directeur van de Hengelose woningcorporatie Welbions Sandra van Zaal.

Lees verder
3 juli 2013

Met Welbions de wijken in

Maandag 1 juli werd er voorafgaand aan het huurdebat ’s avonds in de bibiotheek door SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen en Vincent Mulder, John Jeuring en Jean Rouwet van de Hengelose SP samen met Directeur Harry Rupert, plaatsvervangster Sandra van Zaal, hoofd wonen en leefbaarheid Frank Ufkes en andere medewerkers van Welbions een fietstocht gemaakt langs verschillende buurten waar de corporatie momenteel actief is.

Lees verder
18 juni 2013

SP verspreidt Hengelose Huurkrant

Huis aan huis wordt bij alle bewoners van huurwoningen in Hengelo de komende twee weken de Huurkrant Hengelo van en door de Hengelose SP bezorgd. Huurders worden in deze krant opgeroepen om in verzet te komen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4 tot 6,5 %.

Lees verder
11 april 2013

SP: huurverhoging in Hengelo is aanslag op de beurs van minst draagkrachtigen

De SP fractie heeft zich in krachtige bewoordingen uitgelaten over de aankondiging van Welbions om de huurverhogingen per juli dit jaar ongekend te laten stijgen tot ver boven inflatieniveau. Welbions gebruikt het argument van de door den Haag afgeroomde 1,75 miljard op alle woningcorporaties om vanaf juli zelf rond de 2,5 miljoen meer huur te heffen van haar Hengelose huurders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier