h

SP wil aandacht voor nijpende situatie huurders

21 oktober 2013

SP wil aandacht voor nijpende situatie huurders

Naar aanleiding van een onderzoek naar de woonlasten van huurders in Den Bosch heeft de SP fractie het Hengelose college van B en W gevraagd om inzage te geven in de situatie van de Hengelose huurders.

In het onderzoek waarover de Volkskant deze week berichtte blijkt dat ruim een kwart van de huurders in de Bosch veel meer geld kwijt is aan huur- en energielasten dan volgens NIBUD normen verantwoord is. De SP wil weten hoe dit in Hengelo gesteld is, nadat ook Welbions dit voorjaar besloot om de huurverhogingen van 4,5 tot 6,5 % toe te passen voor de Hengelose huurders.

SP fractievoorzitter Floor van Grouw: "De SP heeft zowel in Den Haag alsook bij Welbions fel geprotesteerd tegen deze enorme wissel die getrokken wordt op de huurder. Via 1,7 miljard verhuurderheffing worden de huurders de dupe van de crisis. Want de houding van Welbions laat zien dat dit afromen van miljoenen door het Kabinet direct op het bordje van de huurders terecht komt. In Hengelo is volgens de SP deze nijpende financiële situatie ook sterk voelbaar. Van Grouw: "We krijgen nu wekelijks via onze SP hulpdienst berichten door van huurders die het water aan de lippen staat en hun huur niet meer kunnen betalen. Dit moet voor het college en Welbions aanleiding zijn om maatregelen te nemen om in dergelijke situaties de helpende hand te kunnen bieden."

 

Remi Poppe in Hengelo in 1998!
De SP heeft een lange historie in de strijd tegen huurverhoging: hier Remi Poppe in Hengelo in 1998!

 

 

De vragen van de SP-fractie aan het college.

 

U bent hier