h

SP: huurverhoging in Hengelo is aanslag op de beurs van minst draagkrachtigen

11 april 2013

SP: huurverhoging in Hengelo is aanslag op de beurs van minst draagkrachtigen

De SP fractie heeft zich in krachtige bewoordingen uitgelaten over de aankondiging van Welbions om de huurverhogingen per juli dit jaar ongekend te laten stijgen tot ver boven inflatieniveau. Welbions gebruikt het argument van de door den Haag afgeroomde 1,75 miljard op alle woningcorporaties om vanaf juli zelf rond de 2,5 miljoen meer huur te heffen van haar Hengelose huurders.

null

De SP wil van het college en de woningcorporatie weten om welke aantallen huurders het gaat en wat de consequenties zijn voor deze sterke huurstijging van 175 – 225 euro gemiddeld per woning.
Welbions kondigde aan dat ze binnenkort aan de huurders de brief op de mat zal bezorgen waarin huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro 4 % huurverhoging moeten gaan betalen. Voor huishoudens met een inkomen tussen de 32.000 en 43.000 is dat 4,5 %. En voor huurders boven de 43.000 euro per jaar wordt 6,5 % meer huur gevraagd.

Vincent MulderVolgens wethouder Bron is de groep met de laagste inkomens 70 % van het totaal. Zij worden dus onevenredig gepakt door deze uitvoering van het kabinetsbeleid voor de huursector. SP raadslid Vincent Mulder: “Wat huurders nu wordt aangezegd is een van de vele maatregelen die uit de koker van dit kabinet komen. Maar het is wel meteen een enorme slag voor veel mensen. Bovendien is het nu gebaseerd op drie inkomensgroepen. Wij voorzien dat hiermee ook een enorme bureaucratie in gang wordt gezet. Op basis van welk inkomen worden huurders aangeslagen? En wat moet een huurder doen die plotseling een deel van het inkomen verliest? Wat gebeurt er met de groep huishoudens die net te veel inkomen heeft om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag maar wel 4 % huurverhoging voor de kiezen krijgt?”

Een aantal fracties vond dat dit probleem niet in de Hengelose gemeenteraad besproken moest worden. Mulder herinnerde die fracties er fijntjes aan dat er oeverloos gesproken wordt over lastenverzwaring waar het gaat om het beleid van het college, maar dat deze huurverhoging een lastenverzwaring is die alle perken te buiten gaat. Mulder: “In de raad wordt door veel partijen lang gesproken over eventuele verhogingen van de OZB (onroerend zaakbelasting), en terecht! Maar waar het daarbij gaat over hooguit enkele tientallen euro's per jaar voor mensen met een huis gaat het hier nu over zo’n 200 euro per jaar voor mensen met de lagere inkomens. Dus natuurlijk dat we er hier protest op aantekenen, en dat het liefst collegebreed.” Het college deelde die zorg en wil met de raadsleden en met Welbions in gesprek over de kwalijke effecten van hun voornemen tot huurverhoging.

Als u getroffen wordt door de huurverhogingen, die mogelijk zijn gemaakt door dit kabinet dan kunt u dit bij ons melden (bij onderwerp graag "huurdermelding Hengelo" invullen).

U bent hier