h

Grote opkomst bij Hengelo's Huurdebat

3 juli 2013

Grote opkomst bij Hengelo's Huurdebat

Afgelopen maandag 1 juli vond er onder grote belangstelling in de Hengelose Bibliotheek het door de SP georganiseerde huurdebat plaats. Inleiders voor het debat waren het SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen, de Hengelose wethouder voor ruimte en wonen Jan Bron en de adjunct-directeur van de Hengelose woningcorporatie Welbions Sandra van Zaal.

 

Grote opkomst bij huurdebat
Grote opkomst bij Hengelo's huurdebat

 

Alle drie waren het er roerend over eens dat het beleid van VVD minister Blok desastreuze gevolgen zal hebben voor de sociale volkshuisvesting. Jan Bron is een van de negentig PvdA wethouders die in een brief aan het kabinet hun afkeuring hebben kenbaar gemaakt voor het beleid. Paulus Jansen wees op de gevolgen van de verhuurdersheffing van 1.7 miljard euro die door de gezamenlijke corporaties moet worden opgebracht, wat neerkomt op twee maanden huur per jaar. Dat gaat ten koste van nieuwbouw- en renovatieplannen. In plaats daarvan zouden corporaties juist gestimuleerd moeten worden om te investeren en voor elke investering beloond moeten worden met korting op deze heffing, juist ook in het belang van de werkgelegenheid in de bouw.

De inleiders van het debat

Sandra van Zaal gaf aan dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet op zich zelf staat, maar bovenop allerlei andere lastenverhogingen komt en met gemiddeld bijna 20 euro per maand flink aantikt voor mensen met de lagere inkomens.
Paulus Jansen riep de aanwezigen dan ook op om in de resterende maanden voordat de besluitvorming in Den Haag over de plannen van Blok definitief zijn beslag krijgt de Tweede Kamerleden te bestoken met brieven en e-mails om blijk te geven van hun afkeuring. "Als de plannen van Blok doorgaan betekent dit op termijn het einde van de sociale volkshuisvesting en dat kunnen toch niet laten gebeuren", aldus het SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen.

U bent hier