h

Huur

29 maart 2013

SP krijgt toezegging voor start asbestinventarisatie huurwoningen

Tijdens de raadsvergadering deze week heeft de SP van de wethouder volkshuisvesting de toezegging gekregen dat er nu eindelijk een begin zal worden gemaakt met asbestinventarisatie van huurwoningen van de woningcorporatie Welbions. Momenteel voert hij hierover gesprekken met Welbions.

Lees verder
3 maart 2013

Ondernemers in actie tegen sloop van hun winkels Klein Driene

Meer dan 500 kaarten overhandigde Richard van Oerthel, vertegenwoordiger van de ondernemers van de door sloop bedreigde winkels aan de Schubertstraat - Joseph Haydnlaan aan Welbions directeur Harry Rupert.
Er was warme koffie op het kantoortje van Welbions maar de uitkomst van het gesprek kon geen vonk van warmte doen overslaan naar de winkeliers.

Lees verder
21 februari 2013

SP wil conferentie over dreigende stilstand in bouw- en renovatieprojecten in Hengelo

De SP fractie in Hengelo dringt er bij het college op aan om snel een breed overleg te organiseren tussen gemeente, Woningbouwcorporatie Welbions, de huurdervereniging en de politiek. Aanleiding vormen de plannen van minister Blok die 1,75 miljard euro weg wil halen bij de woningcorporaties. Volgens de SP betekent dit desastreuze voornemen nog meer stilstand bij het maken en uitvoeren van woningbouw- en -renovatieprogramma's in Hengelo.

Lees verder
5 september 2012

SP: nieuwe asbestblootstelling Welbions 'grof schandaal'

SP raadslid Vincent Mulder beticht de directie van Hengelose woningcorporatie Welbions van ernstige nalatigheid vanwege het blootstellen van personeel van een re-integratiebedrijf aan asbest. Bij de gedeeltelijke sloop van leidingen en het strippen van de sloopwoningen in de Hengelose Es is ingehuurd  personeel van het re-integratiebedrijf aan asbest blootgesteld.
Hengelose Es
In dit type woningen in de Hengelose Es zit asbest in de doucheplafonds verwerkt.

Lees verder
5 april 2012

Buurtonderzoek naar klachten bewoners Veldwijk Noord

Naar aanleiding van klachten van enkele bewoners van woningen in Veldwijk Noord heeft de SP afgelopen weken nader onderzoek gedaan naar de staat van onderhoud van deze woningen en van de woonomgeving. Daarbij bleek, dat Welbions heeft besloten om deze woningen, waarvan eerder sprake was dat ze gesloopt zouden worden, voor de komende tien jaar te laten staan. Ook is toegezegd bij de bewoners navraag te doen naar wat er volgens hen aan onderhoud aan de woningen voor die periode nodig is.

Lees verder
25 januari 2012

SP eist sloopstop 88 huurwoningen Veldwijk Zuid en wil inzage miljoenenverlies Welbions

Woningcorporatie Welbions wil 88 huurwoningen - 16 eengezins- en 72 etagewoningen - aan de Goudenregenstraat in Veldwijk Zuid slopen. Ze heeft daartoe een brief aan de bewoners gestuurd, waarin die worden gesommeerd de woningen uiterlijk per 1 juli te verlaten. In dezelfde brief wordt aangegeven dat in de jaren na de sloop er geen nieuwe woningen zullen worden herbouwd. De SP fractie reageert met ongeloof op deze nieuwe sloop van een groot aantal betaalbare huurwoningen en het bewust creëren van een nieuwe kale vlakte in Hengelo.

Lees verder

Pagina's

U bent hier