h

SP verspreidt Hengelose Huurkrant

18 juni 2013

SP verspreidt Hengelose Huurkrant

Huis aan huis wordt bij alle bewoners van huurwoningen in Hengelo de komende twee weken de Huurkrant Hengelo van en door de Hengelose SP bezorgd. Huurders worden in deze krant opgeroepen om in verzet te komen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4 tot 6,5 %.

De krant beschrijft hoe de huurverhoging door dit kabinet van PvdA en VVD wordt mogelijk gemaakt voor woningcorporaties. Ook Welbions voert deze inkomensafhankelijke huurverhoging door, terwijl een derde van de Nederlandse woningcorporaties heeft besloten deze niet door te voeren. De SP roept huurders op die het niet eens zijn met de huurverhoging - bijvoorbeeld omdat hun inkomensgegevens niet juist of niet meer actueel zijn - om bezwaar aan te tekenen via de website van de Huurcommissie. Dit bezwaar moet vóór 1 juli, de ingangsdatum van de huurverhoging worden ingediend.

In de krant reageert fractievoorzitter Floor van Grouw op deze rigoureuze maatregelen die de huurders treft: “Als de onroerend zaakbelasting, de OZB, voor een gemiddelde koopwoning in Hengelo zou worden verhoogd van 400 naar 700 euro per jaar, dan zou er – terecht – een volksopstand uitbreken. Maar als huurders 300 euro per jaar duurder uit zijn vindt iedereen dat blijkbaar normaal. De regeringspartijen VVD en PvdA vinden dat de SP dit niet inde gemeenteraad aan de orde moeten stellen. Ze staan erbij en kijken ernaar.”
De SP organiseert op 1 juli as. een huurdebat in Hengelo.

 

Hengelose huurkrant
Website Huurcommissie

 

U bent hier