h

SP blij met eerste stap inventarisatie Asbest Welbions en wil door naar sanering

21 juli 2013

SP blij met eerste stap inventarisatie Asbest Welbions en wil door naar sanering

De SP fractie is blij dat de herhaaldelijk door haar bepleitte asbestinventarisatie van het woningbestand van 13.000 woningen van Welbions eindelijk zal plaatsvinden. Maar daarnaast pleit ze nu ook voor een plan van aanpak voor de sanering van de asbest voor alle huurwoningen in Hengelo.

 asbest

SP raadslid Vincent Mulder: “Het is nu eindelijk zover dat Welbions haar woningen gaat inspecteren op aanwezigheid van asbest. Dat is het begin, maar nu moeten ze ook onmiddellijk doorpakken en komen met concrete aanpak voor veilige verwijdering van de asbest. Dat kan, wat ons betreft het best met onderhouds en renovatieprogramma’s in de komende vijf tot tien jaar.”

De SP fractie heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewezen op situaties, waarbij bouwvakkers of bewoners ongewild in aanraking kwamen met asbest. Dat gebeurde meestal nadat Welbions een opdracht tot klein onderhoud had geplaatst bij een aannemer, of bij werkzaamheden van eigen personeel. Mulder: “Twee jaar geleden werd bij het plaatsen van ventilatieroosters in douchruimten in tientallen woningen in de Hengelose Es in asbestplaten geboord door een tweetal bouwvakkers. We hebben toen in de gemeenteraad en bij Welbions al gepleit op het voorkomen van dergelijke grote gezondheidsrisico’s. Een jaar later bij de sloop van het zelfde type woningen werden werkers van een reintegratiebedrijf bij de sloop van leidingen ook weer aan asbest blootgesteld. De corporatie is daarmee dus schuldig aan gevaarlijke gezondheidsrisico’s voor deze mensen. En dat geldt in zekere zin ook voor bewoners. Huizenverkopers zijn verplicht om aanwezig asbest in woningen te melden aan de volgende bewoners. Dat moet ook zeker gelden voor de verhuurder van 13.000 woningen.”

 

De vragen van de fractie.

 

U bent hier