h

Aankondiging sloop woningen Bloemenbuurt. SP: “Welbions gaat ver over de streep”

23 januari 2014

Aankondiging sloop woningen Bloemenbuurt. SP: “Welbions gaat ver over de streep”

De SP, bij monde van raadslid Vincent Mulder, kon kort en krachtig zijn. De in de krant gemelde sloop van 38 kleine woningen in de Bloemenbuurt was voor zijn partij onbespreekbaar. Hij gaf in kort bestek aan dat dit zoveelste sloopplan volstrekt inging tegen de afspraken die nog maar een half jaar geleden tussen gemeente en corporatie zijn gemaakt

Raadslid Mulder gaf nog eens aan hoezeer dit de huurders in Hengelo in het nauw brengt:  "Weer slopen, betekent weer 38 huurders de duurdere huurmarkt opjagen, weer mensen die nu naar eigen zeggen fantastisch, in het groen, en betaalbaar wonen, hun huur opzeggen en hen laten inschrijven voor andere sociale huurwoningen, die steeds schaarser worden...."

De huurders zijn het haasje

Mulder hield de hele raad de schrijnende situatie van huurders voor:

"Want wat is de situatie: 38 huishoudens die door de bank genomen 240 euro huur betalen voor een kleine woning. Ze krijgen dan voorrang bij de inschrijving op steeds schaarser wordende betaalbare huurwoningen. Voorrang op een grote groep van mensen, jongeren, starters die zoeken naar een betaalbare huurwoning.  Voor een vergelijkbare woning zijn ze gemiddeld per maand pakweg 150 euro duurder uit. Alleen al door de huurharmonisatie: bij verhuizing van een vorige eigenaar wordt bij een nieuwe puntentelling de woning zonder meer flink in huur opgehoogd. Vraag het een willekeurige bewoner in welke huurwijk in Hengelo dan ook en ze kunnen je melden dat mensen die er al lang dezelfde woning huren soms maandelijks 150 euro minder betalen dan hun buren in een vergelijkbare woning die er net ingetrokken zijn.

Dat is het lot van de 38 huishoudens: voorrang naar een veel duurdere vergelijkbare woning, maar wel gedwongen. Waardoor? Door plotselinge ingeving dat de woningen niet meer van deze tijd zijn.

Dat betekent dat de woningen die er daarna komen wel van deze tijd zijn? Wel, we hebben het weer gehoord, die woningen komen er niet: Een kale vlakte is blijkbaar een woning van deze tijd?

Laten we een ander recente sloop nemen: In het sloopgedeelte van de Hengelose Es zijn er bijvoorbeeld nog 6 huishoudens met 15 kinderen die al maandenlang wachten op een betaalbare woning. Ze moeten er uit, zonder dat er een concreet bouwplan ligt voor nieuwbouw in de Hengelose Es waar zij dan eventueel terug zouden kunnen keren voor een betaalbare woning.

En daar komt nog bij: Voordat de kabouterwoningen gesloopt worden gaan er eerst nog twee flats in de Hengelose Es, uitdrukkelijk tegen de instemming van de SP gesloopt worden.  Dat betekent dat in totaal rond 250 huishoudens de duurder wordende huurmarkt worden opgedreven, terwijl het aanbod aan betaalbare woningen drastisch krimpt en de rij met wachtenden alleen maar groter wordt.  En dan is er ook nog de verkoop van 100 betaalbare huurwoningen waardoor het aanbod voor huurders nog kleiner wordt. We gaan op die manier naar een toestand van woningnood."

Wethouder Jan Bron gaf tijdens de raadsvergadering onmiddellijk toe dat de woningcorporatie Welbions dit keer het boekje te buiten is gegaan.  Hij zal de woningcorporatiedirecteur Rupert daar zeer binnenkort  op aanspreken.

De SP is er niet gerust op en wil zo spoedig mogelijk horen dat de sloop van de baan is tot er concrete nieuwbouwplannen voor betaalbare woningen klaar liggen.

U bent hier