h

SP: nieuwe asbestblootstelling Welbions 'grof schandaal'

5 september 2012

SP: nieuwe asbestblootstelling Welbions 'grof schandaal'

SP raadslid Vincent Mulder beticht de directie van Hengelose woningcorporatie Welbions van ernstige nalatigheid vanwege het blootstellen van personeel van een re-integratiebedrijf aan asbest. Bij de gedeeltelijke sloop van leidingen en het strippen van de sloopwoningen in de Hengelose Es is ingehuurd  personeel van het re-integratiebedrijf aan asbest blootgesteld.
Hengelose Es
In dit type woningen in de Hengelose Es zit asbest in de doucheplafonds verwerkt.

Volgens de SP wist Welbions van de aanwezigheid van asbest in deze woningen en heeft ze daarmee  bewust het personeel van het bedrijf Tactory aan ongeoorloofde risico's blootgesteld. De SP heeft dit de directie van Welbions, de heren Rupert en Pinkhaar persoonlijk laten weten.

SP raadslid Vincent Mulder: Welbions weet dat er asbest in de plafondplaten van deze woningen zit. Het is een grof schandaal om daar dan mensen op af te sturen om onbeschermd te slopen.'
Mulder verwijst naar een incident van een jaar geleden waarbij asbest in identieke woningen in dezelfde wijk werd ontdekt nadat twee werknemers van een door Welbions ingehuurd  bedrijf bij werkzaamheden in asbestplaten in de doucheruimte boorden. Mulder: "Welbions heeft bouwvakkers bij kleine werkzaamheden in huurwoningen in de Carel van Manderstraat blootgesteld aan asbestvezels, terwijl ze had moeten weten dat daar asbest verwerkt was.
Mijn fractie heeft vervolgens in de gemeenteraad gepleit voor een algehele inventarisatie van aanwezig asbest in woningen van de woningcorporatie, zodat dergelijke gevaarlijke incidenten voorkomen zouden kunnen worden. Helaas kreeg dat voorstel toen geen enkele steun in de raad. "
Dit SP pleit landelijk voor een verplichte inventarisatie van asbest in huurwoningen van woningcorporaties. Doel is om dergelijke blootstellingen aan huurders en derden te voorkomen en een begin te maken met algehele sanering van asbest.

 

Zie hier het pleidooi van de SP voor volledige asbestinventarisatie naar aanleiding van een vorig incident juli 2011

 

U bent hier