h

Zaterdag 15 maart aanbieding duizenden handtekeningen aan ZGT directie en Menzis

13 maart 2014

Zaterdag 15 maart aanbieding duizenden handtekeningen aan ZGT directie en Menzis

Op zaterdag 15 maart, voorafgaand aan de Open Dag van het ZGT ziekenhuis zal de SP met tientallen verontruste inwoners van Hengelo en omstreken de vele duizenden handtekeningen aanbieden aan de directie van het ZGT, waaronder de heer Meindert Schmidt. De aanbieding zal plaats vinden 's morgens om 9.00 uur in de hal bij de receptie van het Hengelose ziekenhuis door Floor van Grouw, fractievoorzitter van de SP in Hengelo.

De ZGT directie heeft lange tijd verkondigd dat beiden Hengelose ziekenhuizen volwaardige ziekenhuizen zouden blijven. Maar telkens werd deze belofte door sluiting van afdelingen gelogenstraft. Zo verdween begin 2010 de afdeling Neurologie naar Almelo. Eind 2011 trok de SP op nieuw aan de bel op de berichten van het afstoten van afdelingen van het Hengelose Ziekenhuis naar Almelo. Het ging toen om het sluiten van de afdeling Psychiatrie in de weekenden en geruchten over het sluiten van de afdeling longziekten en cardiologie.

In juni 2012 startte de SP een meldpunt ZGT om de klachten en problemen van personeel en patiënten in kaart te brengen. Aanleiding was een toenemende onrust onder personeel, die slechts anoniem zaken naar buiten brachten. Het was aanleiding voor een rapport dat de SP daarover naar buiten bracht getiteld "Zorgschrift Volwaardige Ziekenhuizen". (Zie berflotribune) )

In september 2012 werd bewaarheid wat door personeel al werd gevreesd, namelijk dat de Intensive Care uit Hengelo zou verdwijnen. Daarop startte de SP een handtekeningenactie die afgelopen jaar werd uitgebreid toen in oktober bekend werd dat de afdeling Verloskunde, en gevreesd daarmee ook de kinderafdeling en Gynaecologie uit het Hengelose ziekenhuis zullen verdwijnen. De reacties van de inwoners van Hengelo en omstreken zijn steeds eensluidend afwijzend op deze ontmanteling van het goed bereikbare en steeds duur verbouwde ziekenhuis in Hengelo.

U bent hier