h

SP start protest tegen sluiting Verloskunde ZGT Hengelo

25 november 2013

SP start protest tegen sluiting Verloskunde ZGT Hengelo

Deze week begint de SP een protestactie tegen de dreigende sluiting van de afdeling verloskunde in Hengelo en roept daarbij alle Hengelose inwoners en organisaties op zich hierbij aan te sluiten. Aanstaande woensdag om 11.00 uur zal de SP bij de Beren op de markt de handtekeningactie starten.

Dit weekend werd bekend via berichtgeving door de TCTubantia dat de werknemers van het ZGT van de afdeling Verloskunde as. donderdag bij Van der Valk zullen worden ingelicht over de plannen.
De SP wil de zaak al op woensdagavond in de raadscommissievergadering Sociaal aan de orde stellen en van het college weten in hoeverre zij op de hoogte zijn van deze plannen. Ook wil ze weten wat voor plannen de ZGT directie nog meer heeft ten aanzien van de Kinderafdeling en de Spoedeisende hulp in Hengelo.

Fractie stelt dreigende sluiting in commissievergadering aan de orde

SP fractievoorzitter Floor van Grouw: "De handtekeningenactie zal zich met name richten tot de directie van de ZGT en de zorgverzekeraars, die - zonder de inwoners erbij te betrekken - een verdeel en heers strategie bewandelen. In januari van dit jaar was er een groot debat over de toekomst van de ziekenhuiszorg waarbij zowel directeur Schmidt van ZGT alsook directeur van Boxtel van Mensis hun kaarten voor de borst hielden. Dit is blijkbaar wat de marktwerking in de zorg nu tot gevolg heeft."

Twee jaar geleden maakte de directie van de ZGT bekend dat de verlos en kraam afdeling in het Almelose ziekenhuis zou sluiten. Na veel onrust in Almelo en de buitengebieden en na het aanbieden van meer dan 10.000 handtekeningen kwam er een ander besluit. De SP richtte zich op het behoud van verloskunde in zowel Almelo als Hengelo.

De SP is een actie gestart tegen de voorgenomen uitkleding van het Hengelose ziekenhuis.

 

Actie verloskunde moet in Hengelo blijven.
Email met vragen aan het college

 

U bent hier