h

Bewonerscommissie ’t Swafert op de stoep bij hun vastgoedbeheerder in Zoetermeer

17 oktober 2021

Bewonerscommissie ’t Swafert op de stoep bij hun vastgoedbeheerder in Zoetermeer

Foto: SP Hengelo

De nieuw gevormde bewonerscommissie van ’t Swafert is ontstemd over het feit dat de beheerder van hun complex van 415 woningen deze maand niet naar Hengelo wil komen om de uitgebreide klachten met hen te komen zien en bespreken. Deze reeks aan klachten zijn gebleken uit een enquête die door de SP gehouden is onder alle bewoners.

Daarom leverde een delegatie van de bewonerscommissie vandaag een brief af bij het kantoor van deze beheerder Van ’t Hof Rijnland in Zoetermeer.

In de brief stelt de commissie het wrang te vinden dan de beheerder het verkiest om slechts digitaal te willen overleggen. “Wij zouden het niet meer dan normaal vinden dat u als verantwoordelijk beheerder de diverse serieuze klachten van de bewoners ook serieus neemt en met ons in Hengelo een gesprek en een rondgang door ons wooncomplex komt maken.”, aldus de brief. De bewonerscommissie wijst fijntjes op de verantwoordelijkheid die de belegger eigenaar en de beheerder hebben ten aanzien van ’t Swafert: “U beheert bij ons de woningen van 410 huurders. Dat is geen kattenpis. Vandaar onze uitnodiging nogmaals!”

Na de aflevering van de brief gingen ze per bus langs bij de grote wooncrisisdemonstratie die in Rotterdam ruim 8.000 demonstranten trok. De SP organiseerde het busvervoer vanuit Twente naar deze demonstratie die onder het motto ‘Huizen voor mensen niet voor winst!’, werd georganiseerd.

Reactie toevoegen

U bent hier