h

SP: ‘Hengelo mag kinderen nooit de nodige zorg ontzeggen!’

13 november 2016

SP: ‘Hengelo mag kinderen nooit de nodige zorg ontzeggen!’

Foto: SP Hengelo

De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting van 2017 in Hengelo geconstateerd dat er op een aantal dossiers flinke voortgang geboekt.  En nu er voor het eerst een gunstige begroting zonder bezuinigingen kan worden gepresenteerd moet er niet meteen ondoordacht geld uitgegeven  worden. Een uitzondering  maakt de SP wel voor de Jeugdzorg in de komende jaren.

SP fractievoorzitter Floor van Grouw: “We hebben roerige jaren achter de rug. Een jaar geleden sprak ik bij deze gelegenheid de hoop uit dat het voorlopig de laatste keer zou zijn dat we zouden moeten beslissen over grote bezuinigen. Ik heb het toen ook gehad over een aantal grote besluiten die in 2016 genomen moesten worden en dat we moesten doorpakken.

Als ik terugkijk dan is er besloten en wordt en is er doorgepakt op grote dossiers zoals: Warmtenet, Stadskantoor, Hart van Zuid, Twentebad, kunstgrasvelden, muziekschool en  opvang van vluchtelingen.”

De onzekerheid over de bestedingen in de jeugdzorg zijn een voorbeeld over hoe het regeren van het land in de ogen van de SP niet zou moeten.

Van Grouw: “Het kabinet heeft een opdracht over de schutting gegooid bij de gemeentes zonder dat iemand wist welk werk er verzet moest worden en hoeveel geld daarmee gemoeid is maar men heeft wel op voorhand een korting op het totaal te besteden bedrag doorgevoerd.”

Wat voor jeugdzorg in Hengelo  wel goed geregeld is, is dat professionals de kinderen doorverwijzen, dit is prima! Niet geregeld is echter dat hierover terugkoppeling naar en overleg met de gemeentes plaatsvindt, de gemeentes krijgen achteraf veelal na afsluiting van een traject pas de rekening. Het is dus nagenoeg onmogelijk de uitgaven bij te sturen.

De SP vindt het mede daarom terecht dat we nooit kinderen de benodigde zorg zullen ontzeggen en dat we de zorg als een open einde budget zien: binnen afgesproken beleid geven we de benodigde zorg en als het duurder wordt maken we eerst nieuwe afspraken! De SP verwacht echter dat nieuwe afspraken hier wel nodig zullen zijn na een tekort van 2,7 miljoen, zoals in 2016 verwacht op de jeugdzorg. Daar zal goed naar gekeken moeten worden.

Bijlage: 

U bent hier