h

SP wil opheldering wethouder over uitspraken verloskunde ZGT

30 december 2013

SP wil opheldering wethouder over uitspraken verloskunde ZGT

De SP fractie is op zijn zachts gezegd zeer ongelukkig met de uitspraken van wethouder Oude Alink bij het bekend worden van verder verdwijnen van afdelingen van het ZGT ziekenhuis in Hengelo.

In het krantenartikel waarin naast de plannen tot het sluiten van de afdeling Verloskunde in Hengelo ook het mogelijk sluiten van de Intensive Care wordt besproken reageert de wethouder begripvol ten aanzien van centralisatie van ziekenhuisafdelingen voor 'zware en dure zorg'.

De SP fractie wil weten of de wethouder van mening is dat dit ook geldt voor een afdeling als Verloskunde, die in de plannen van het ziekenhuis 'weg gecentraliseerd' wordt naar Almelo. Volgens de SP fractie is Verloskunde een afdeling die in het ziekenhuis van een stad als Hengelo, met 80.000 inwoners en meer dan 1600 klinische bevallingen per jaar, geen afdeling die als specialisatie zou moeten worden afgestoten. Integendeel, zo vindt de SP, bevallen moet zeker blijven kunnen in het Hengelose ziekenhuis.

SP fractievoorzitter Floor van Grouw wil van het college weten of de wethouder die uitspraken op eigen titel of namens het college heeft gedaan. Ook wil hij weten hoe het college denkt de slechte informatievoorziening van het ZGT naar het College en naar de bevolking toe aan de orde wil stellen bij het ZGT. De SP vindt dat de inwoners van Hengelo, naast recht op goede ziekenhuiszorg ook zeker recht hebben op het goed en tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Twente.

 

De vragen aan de wethouder
De eerder door de SP Tweede Kamerfractie gestelde vragen over de dreigende sluiting van de afdeling Verloskunde bij het ZGT ziekenhuis in Hengelo.

 

U bent hier