h

Dit college houdt Hengelo Sociaal

7 november 2013

Dit college houdt Hengelo Sociaal

SP fractievoorzitter Floor van Grouw maakte tijdens de begrotingsbespreking van de gemeente voor het komende jaar korte metten met aantijgingen van enkele oppositiepartijen dat de gemeente meer op sociaal beleid zou bezuinigingen dan op stadsontwikkeling en infrastructuur (de sector 'fysiek'). Hij liet zien dat er voor 2015 ten opzichte van 2010 aan sociaal beleid in Hengelo 2 miljoen meer uitgegeven zal worden, terwijl er op de fysieke sector 59 miljoen minder uitgaven zullen zijn.

Floor van GrouwVan Grouw: "Dat maakt dat Hengelo een Sociale stad blijft. Dit is overigens ook in een onderzoek van de Tubantia gebleken: van de Twentse gemeenten heeft Hengelo het minst bezuinigd op sociale activiteiten."
Dat betekent overigens niet dat de SP tevreden naar de begroting kon kijken. In de komende jaren gaan gemeenten verantwoordelijk worden voor veel meer zaken in de zorg en jeugdzorg. Van Grouw: "Gemeenten krijgen voor het uitvoeren van die taken maar 75 % van het budget wat er nu voor uitgetrokken wordt. Dat moet iedere gemeente, maar ook zeker Hengelo fors zorgen baren. Het is deels goed dat gemeenten, die dichter bij de mensen staan dan Rijk en Provincie, zorg voor mensen leveren. Daarmee kan het gerichter en dichter bij de mensen georganiseerd worden. Maar het gevaar is dat het te weinige Rijksgeld dat er voor komt besteed gaat worden aan andere zaken dan hulp en zorg." De SP wil dat dat geld ook besteed wordt waar het voor bedoeld is.

Verder wil de SP dat in de komende jaren met ondernemers en de Marktbond een goed beleid moet worden ontwikkeld voor de binnenstad. De groeiende leegstand van winkels, overigens overal in Nederland, en de groei van het internet-winkelen maken dat de binnenstad in omvang kleiner zal moeten worden. Maar ook geeft dit de noodzaak aan van het terughalen van de honderden ambtenaren naar de binnenstad.
Voor het gebied Hart van Zuid wil de SP ten slotte dat het masterplan wordt bijgesteld naar de huidige omstandigheden, en daardoor meer sober en beter gefaseerd moet worden.

 

Bijdrage van de SP tijdens het begrotingsdebat

 

U bent hier