h

SP motie aangenomen tegen onaanvaardbare bezuinigingen thuiszorg

27 februari 2013

SP motie aangenomen tegen onaanvaardbare bezuinigingen thuiszorg

Mede ingediend door het CDA en Burgerbelangen en ondersteund door een flinke meerderheid heeft de Hengelose gemeenteraad een motie aangenomen die het college opdracht geeft een brandbrief te sturen naar de regering om protest aan te tekenen tegen de 'grove bezuinigingen' die voor de thuiszorg zijn aangekondigd.

Het kabinet wil 75 % van het budget voor de huishoudelijke hulp die door gemeenten wordt verstrekt schrappen. Dat betekent voor Hengelo miljoenen minder te besteden voor de zorg, zo bevestigde Groenlinks wethouder Oude Alink, die overigens ook aangaf via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de bel te trekken. Opvallend genoeg werd de motie eveneens gesteund door de PvdA fractie, terwijl die partij deel uitmaakt van het kabinet dat deze bezuinigingen wil uitvoeren. De motie vraagt ook van het college om een specifieke inventarisatie te maken van de gevolgen van deze voorgenomen bezuinigingen.

Floor van GrouwSP fractievoorzitter Floor van Grouw: "De SP vindt dat juist de huishoudelijke verzorging van groot belang is voor ouderen en zorgbehoevenden, waardoor zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met deze bezuinigingen dreigen veel mensen verstoken te raken van hulp. Dat zou betekenen dat mensen dan eerder een beroep gaan doen op een plaats in een verzorgingshuis. Maar ook daarin vinden grove bezuinigingen plaats. Het kabinet wil honderden verzorgingshuizen gaan sluiten en bezuinigt op de budgetten, zodat nu al kamers in verzorgingshuizen leeg staan, terwijl er vele ouderen wachten op een plek."
Onlangs werd dit laatste onderwerp belicht in het programma Meldpunt van omroep MAX.

Samen met de vakbonden cliëntenverenigingen en zorgorganisaties organiseert de SP op zaterdag 6 april een grote manifestatie tegen deze ongekende draconische bezuinigingen op de zorg, het hart van onze samenleving.
Vanuit Twente zet de SP bussen in voor mensen die mee willen naar die manifestatie.
Iedereen die wil kan zich opgeven via: hengelo@sp.nl

U bent hier