h

Protestactie SP tegen de graaiers in de zorg

24 januari 2013

Protestactie SP tegen de graaiers in de zorg

Van Boxtel en Kingma woedend over "onterechte kritiek op hun salarissen".

In een volle bibliotheek met tegen de 250 aanwezigen is een levendig door TCTubantia georganiseerd debat gevoerd over verschillende aspecten van de zorg. De SP was hierbij met veel leden vertegenwoordigd. Geen wonder, veel van hen werken in de zorg, of zijn ook bezorgd om de steeds verdergaande marktwerking in de zorg, waarbij bezuinigingen en reorganisaties aan de orde van de dag zijn.

koppen in de krant

Geen graaien
Menzis topman Roger van Boxtel, tevens Eerste Kamerlid voor D66 wilde het woord verschraling van de zorg niet horen. Hij vond versobering van de zorg geschikter. Maar op de vraag of hij bij versobering ook dacht aan het versoberen van zijn eigen salaris van 4 ton, daar wilde hij niet op ingaan. Hij vond dat hij weliswaar een leuk salaris had, maar dat hij dat ook verdiende. Van Boxtel: “ik ben de eerste die salaris inlevert wanneer de politiek daartoe besluit.” Maar dat hijzelf ook onderdeel is van die politiek wilde hij die avond maar liever niet horen: "Ja ik heb een goed salaris, maar Menzis is inmiddels een risicodragend bedrijf geworden."
Vanuit de zaal was hoon zijn deel. Een van de reacties: "het is wel gemeenschapsgeld, en je loopt zelf geen risico".

Tonnen salaris
actievoerder bij het zorgdebatVoor aanvang van het debat stonden tientallen actievoerders van de SP de aanwezigen op te wachten met een lied: Van Boxtel wil vier ton, en Kingma ook drie ton, hij dacht dat ’t wel kon gehuichel, gehuichel en de zorg die valt in duigen….” Dit konden verreweg de meeste bezoekers aan het debat goed waarderen. Op tonnen bij de deur stond duidelijk waar het de actievoerders om ging: Inleveren, die tonnen voor de zorg! Dit leidde bij MST ziekenhuisdirecteur Herre Kingma tot een woedende reactie: “Als die actievoerders binnenkomen dan ga ik weg”.
Kingma hield zich niet aan zijn woord, want bij aanvang van het debat kwamen ook de actievoerders binnen om mee te doen aan het debat. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten over Kingma’s reactie: “Hier zie je precies weer de bestuurlijke arrogantie. Men meent dat men geen verantwoording verschuldigd is, terwijl een ziekenhuisdirecteur ten dienste moet staan aan alle inwoners. Het geeft geen pas: dergelijke hoge salarissen van publiek geld, terwijl ze wel in de zorg zelf veel bezuinigingen doorvoeren. Laat ze inleveren!

-

"Marktwerking heeft de kosten en bureacratie omhoog gejaagd"
Leijten wist in het debat wel raad met de huichelachtige onwaarheden waarmee dit kabinet en andere partijen nog steeds de marktwerking prijzen als de oplossing om uit de problemen te komen. Leijten: “Marktwerking heeft alleen maar gezorgd voor meer bureaucratie, gigantische administratie en hogere kosten. De concurrentie tussen de ziekenhuizen leidt er toe dat in het ene ziekenhuis de eerste hulppatiënten uren op de gangen moeten wachten, terwijl er in een ander ziekenhuis afdelingen leeg staan.”
Ook voor de thuiszorg is het volgens Leijten hoog tijd dat het roer om gaat. De professional, de verpleegkundige en verzorgende moet weer bepalend worden bij het verlenen van zorg aan de patient. De aangekondigde ontslagen van tienduizenden thuiszorgmedewerkers is werkelijk te schandalig voor woorden. “

Volwaardige ziekenhuizen
Ook de Hengelose huisarts Geert-Jan van Loenen speelde een opvallend heldere rol tijdens het debat. Hij pleitte kleinschaliger zorg, met meer tijd en aandacht voor de patiënt (“dat leidt ook nog eens tot het besparen in de kosten”) en voor goede volwaardige zorg in alle Twentse ziekenhuizen. Directeur Schmidt van het ZGT ziekenhuis maakte zich opnieuw volstrekt ongeloofwaardig door aan de ene kant te stellen dat beide ziekenhuizen in Almelo en Hengelo volwaardig blijven, maar door ondertussen van alles te sluiten in de ene en te concentreren in het andere ziekenhuis. "Wij wilen goede zorg in Twente leveren op die plekken waar dat nodig is. Dat heeft prioriteit, niet alle zorg op beide locaties handhaven." Ondertussen weigert Schmidt met inwoners de discussie aan te gaan over wat er dan wel in de ziekenhuizen van Hengelo en Almelo moet blijven en dreigt nu na de Intensive Care ook Verloskunde uit Hengelo te verdwijnen.

U bent hier