h

Werknemers Sociale Werkvoorzieningen in de regio voeren actie in Hengelo

24 februari 2012

Werknemers Sociale Werkvoorzieningen in de regio voeren actie in Hengelo

Medewerkers van Twentse SW-bedrijven voeren woensdag 29 februari actie voor in Hengelo tegen de afbraakplannen van het kabinet voor de sociale werkvoorziening. Door de nieuwe Wet werken naar vermogen dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

Logo Armoede werkt nietVóór het Hengelose stadhuis protesteren vanaf 12.00 uur medewerkers van Twentse SW bedrijven. Kaderleden van Abvakabo FNV uit de overheids- en welzijnssector tonen daar hun solidariteit met de sw’ers. De actie in Hengelo is onderdeel van de regionale werkonderbrekingen die Abvakabo FNV de komende weken in het hele land organiseert. Dat mondt uit in een landelijke manifestatie tegen de kabinetsplannen die op donderdag 22 maart op het Malieveld in Den Haag plaats zal vinden.

Met de acties wil Abvakabo FNV het volgende bereiken:
• Geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking;
• Maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking;
• Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie;
• Geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking;
• Een fatsoenlijke cao.

De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Door deze wet moeten mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2013 aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor een loon onder het wettelijk minimum. Tevens wordt de persoonlijke begeleiding nagenoeg wegbezuinigd. Terwijl juist deze begeleiding hard nodig is om de uitstroom van arbeidsgehandicapten naar een reguliere baan kansrijk te maken. Er is echter een groot risico dat veel mensen met een arbeidsbeperking uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. Bovendien is er nog steeds geen nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening en hebben veel sw-bedrijven financiële problemen, doordat gemeenten worden gedwongen tot bezuinigingen.

Wie?
Honderden medewerkers van Twentse sw-bedrijven

Wat?
Actie tegen nieuwe Wet werken naar vermogen

Waar?
Burgemeester Jansenplein, voor het Stadhuis Hengelo

Wanneer?
Woensdag 29 februari 2012, 12.00 tot 13.00 uur

U bent hier