h

Onderbetaalde banen voor de SP onbestaanbaar!

5 april 2011

Onderbetaalde banen voor de SP onbestaanbaar!

De SP in Hengelo heeft bij monde van de fractievoorzitter Floor van Grouw stevig afstand genomen van de aanvraag voor een vermeende 'gezamenlijke proef' van de Twentse gemeenten bij minister Kamp van Sociale Zaken. Vandaag werd dit plan gelanceerd in de Tubantia onder de kop: 'Twentse revolutie uitkeringen'.

Floor van GrouwDe SP fractie heeft zware kritiek op een dergelijke proef, waarbij het bedrijfsleven gebruik kan maken van geld bestemd voor sociale uitkeringen en daarmee banen wil opvullen.
Floor van Grouw: "Dit plan slaat de plank volkomen mis. Uitkeringsgerechtigden verplicht laten werken voor hun uitkering betekent simpelweg het verlagen van het minimumloon. Men wil blijkbaar een categorie banen onderbetaald laten uitvoeren. Da's niet revolutionair, maar onbestaanbaar wat ons betreft."

De SP vindt dat als het bedrijfsleven problemen heeft met het vinden van goede werknemers (die werken voor een CAO loon) of het vinden van de juiste personen op plekken waar werkervaring en/of opleiding kan worden geboden dan moet dat probleem worden aangepakt en dit los je niet op door de verantwoordelijkheid van de besteding van uitkeringsgeld bij het bedrijfsleven te leggen.

In schriftelijke vragen stelt de SP dan ook de vraag of het Hengelose college wel op de hoogte was van dit zogenaamde 'Twentse plan'.

De vragen aan het college
Beste Han; reactie op Han Pape in de Roskam
Antwoord van het college op de SP-vragen

U bent hier