h

Busscher's vuurwerkopslag alvast tijdelijk aan banden

10 november 2005

Busscher's vuurwerkopslag alvast tijdelijk aan banden

In een brief aan enkele van de bezwaarmakers laat de Provincie Overijssel weten dat ze na bijna een jaar nog geen uitsluitsel kan geven over de bezwaren van de honderden bewoners over de uitbreidingsaanvraag van Busscher voor 40.000 kg vuurwerk.

In december vorig jaar dienden 439 bewoners bezwaar in tegen deze uitbreiding van vuurwerkopslag midden in een woonwijk. De uitbreiding van de 17.000 kg naar 40.000 kg wordt door veel bewoners als zeer bedreigend en gevaarlijk ervaren. Busscher heeft een vuurwerkopslag en verkooppunt in zijn fietsenzaak aan de Deurningerstraat waar hij bovendien een benzinepomp houdt. De provincie zegt vanwege de zorgvuldigheid over de veiligheidsafstanden die in het Vuurwerkbesluit omschreven staan een extra veiligheidsonderzoek te hebben aangevraagd. Dit houdt in dat Busscher de komende jaarwisseling nog vuurwerk mag opslaan op basis van zijn oude vergunning (die ging tot 17.000 kg) maar vanwege het nieuwe Vuurwerkbesluit is dat nu nog maar nu maximaal 10.000 kg.

Lees hier de brief aan de bewoners bijlage

Vuurwerk uit de Woonwijk

Hengelo, 10 november ’05

Beste bewoners, Al bijna een jaar geleden hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen provinciale vergunning aan de firma Busscher tot uitbreiding van zijn vuurwerkopslag naar 40.000 kg. Tijdens een informatiemiddag die destijds was belegd door de provincie zijn toen door een twintigtal omwonenden mondeling bezwaren geuit die in de procedure zijn meegenomen. Op een daarop door de SP belegde informatieavond in de Bataafse Kamp werd door een milieutechnisch adviseur een mogelijk bezwaarschrift toegelicht waarvan er op die avond reeds 70 werden getekend. In de dagen erna is bij bezoek in de buurt dit bezwaarschrift door in totaal 439 mensen getekend, en door sommigen ook financieel in de kosten daarvan bijgedragen.

Deze week ontvingen we van de provincie een eerste reactie die op de achterkant van deze brief te lezen is. Bij navraag blijkt dat lang niet alle bezwaarmakers deze brief zullen hebben ontvangen. Vandaar dat wij u deze brief hierbij alsnog bezorgen.

De provincie meld dat ze vanwege de zorgvuldigheid om een extra veiligheidsonderzoek gevraagd heeft, die nu nog niet is afgerond. De betekenis hiervan voor de komende jaarwisselingperiode is dat Busscher tot 10.000 kg vuurwerk mag opslaan op basis van zijn oude vergunning, als hij tevens aan alle beveiligingseisen van het Vuurwerkbesluit voldoet. De controle hierop zal door een toezichthouder van de provincie dan dagelijks plaats vinden. Bij navraag meldde een medewerker van de provincie te hopen dat nog voor het eind van dit jaar een beslissing van het provinciebestuur verwacht mag worden over de inhoud van de bezwaren van bewoners zoals gesteld in hun bezwaarschriften.

Ondertussen wachten we ook nog steeds met belangstelling de pogingen van de gemeente Hengelo af om met de vuurwerkondernemers in Hengelo te komen tot nadere afspraken over opslag van vuurwerk buiten de woonwijken. Uiteraard zullen we u van nadere ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u hierover nog vragen hebben dan bent u van harte welkom

Met vriendelijk groet,

Vincent Mulder

U bent hier