h

Floor van Grouw

06-1162 1055

Ik ben 52 jaar en woon in de Hasseler Es. Ik ben getrouwd en heb drie
jonge kinderen die op de basisschool zitten. Geboren en getogen in
Hengelo, heb ik eerst in de Hengelose Es en later ook in de Woolder Es
gewoond. In Hengelo waardeer ik vooral de woonwijken met de vele
voorzieningen en de vele verenigingen. Ik woon hier gewoon al meer dan
50 jaar heel fijn.

Momenteel werk ik bij Saxion, daarvoor als docent in het
volwassenenonderwijs en bij de sociale werkvoorziening in Enschede. Bij
al deze werkgevers was ik werkzaam in de ICT. Ik ben steeds actief
geweest in het verenigingsleven onder andere in het bestuur van een
korfbalvereniging en in de opleidingscommissie van de landelijke
Korfbalbond.

Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid namens de SP, vanaf 2010 als
fractievoorzitter. De afgelopen jaren hebben we als SP ons vooral
ingezet om het sociale gezicht van Hengelo te behouden. Ondanks de
tiental miljoenen bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd zijn we
daar in geslaagd. Toch zal ook de komende raadsperiode hard gewerkt
moeten worden om dit op orde te houden, naast de inspanningen die we
moeten doen voor leefbaarheid in de binnenstad en het verduurzamen van
onze stad.

De komende raadsperiode hoop ik dat we als SP kunnen blijven bijdragen
aan een stabiel bestuur in Hengelo naast onze acties inzetten om samen
met inwoners van Hengelo dingen te bereiken.

U bent hier