h

Afgelopen zondag 18 april overleed JAN HEERDINK in de leeftijd van 73 jaar.

22 april 2021

Afgelopen zondag 18 april overleed JAN HEERDINK in de leeftijd van 73 jaar.

Foto: SP Hengelo

De laatste zes jaar van zijn leven werden bepaald door zijn strijd tegen de kanker in zijn lijf. Maar niet alleen deze laatste jaren, zijn hele leven werd gekenmerkt door strijd, strijd voor een betere, socialistische wereld. Jan werd geboren in Delden aan de Reijgerstraat. Daaraan had hij zijn eerste bijnaam ‘de rooie reiger’ te danken. Maar deze werd al gauw vervangen door Jantje TBF (Twents BevrijdingsFront).

Daarmee kwam hij in de zestiger jaren binnen in het jongerencentrum Fashion dat zich bevond in het schoolgebouw aan de Willem de Clercqstraat, waarin thans de Turkse moskee is gevestigd, en dat tot ver in het land bekend stond als broedplaats van de jongerencultuur in de jaren zestig.                                                   

Al spoedig kwam Jan ook in contact met de voorlopers van de SP en begon hij met de verspreiding van de Tribune in Twente. Onder de studenten van de kweekschool, sociale academie en van de TH bleek hiervoor grote belangstelling. En hieruit ontstonden in Hengelo en Enschede de eerste afdelingen van de inmiddels in oktober 1972 opgerichte SP.          

                                                                            

Jan had een auto en daarmee werd hij de verbindingsman die zorgde voor de bezorging van de Tribune en van velerlei andere kranten, zoals de Buurtkrant van  de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW), en van het blad van Arbeidersmacht, dat werd uitgedeeld aan de poorten van alle grote bedrijven. En van velerlei ander actiemateriaal, zoals van het Milieuactiecentrum Nederland (MAN) dat onder het motto ‘Geen belasting op ontlasting’ onder leiding van Remi Poppe actie voerde tegen de milieubelasting voor de gewone burgers terwijl de grote vervuilende bedrijven vrijuit gingen. Zoals ook de kaartenacties van het komitee Van Mens tot Mens tegen de oorlog in Vietnam en later tegen de apartheid in Zuid Afrika. En van de Vereniging Voorkomen is Beter (VIB) die onder andere actie voerde voor een jaarlijkse gezondheidstest. En dan was er ook nog de inzameling van voedsel, kleding en geld ter ondersteuning van de stakende mijnwerkers in Engeland. En natuurlijk het materiaal voor de vele verkiezingscampagnes dat deur aan deur werd verspreid en de posters waarmee hij in heel Twente de verkiezingsborden beplakte.

In de verdere geschiedenis van de SP in Hengelo die Jan met zijn niet aflatende inzet heeft meegemaakt is hij altijd de mobiele verbindingsman gebleven. De kilometers die Jan in zijn leven voor de SP heeft gereden zullen er zeker vele honderdduizenden zijn geweest, maar ook te voet heeft hij heel wat zolen versleten.

Jan was na de mulo naar de fabrieksschool van Signaal (het huidigeThales) gegaan, maar vanwege zijn rode activiteiten werd hij daar algauw eruit gewerkt . Na korte tijd werkzaam te zijn geweest bij de SWB en bij Unimeta in Enschede ging hij aan de slag bij Stork voor een jarenlange loopbaan onder andere als kraanmachinist in de gieterij en later bij Stork Services. En ook daar was hij de man die altijd weer opkwam voor de belangen van de collega’s en werd er gekozen in de ondernemingsraad.

Jan was niet alleen de verbindingsman voor de bezorging van het drukwerk, maar vooral ook voor het contact met de leden van de SP en de bewoners van de stad. Voor zijn levenslange inzet zal Jan Heerdink altijd in onze herinnering blijven.

U bent hier