h

SP voorstel voor zorgbuurthuizen krijgt steun in Hengelo

10 december 2018

SP voorstel voor zorgbuurthuizen krijgt steun in Hengelo

Het  al eerder geopperde idee voor het inrichten van zogenaamde zorgbuurthuizen in Hengelo is een fase verder gekomen in de ontwikkeling. Zorgbuurthuizen zijn het concept van Kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden. SP Raadslid Marie José Huis in ’t Veld omschreef waarom zij het initiatief man om het Hengelose college te vragen dit idee van zorgbuurthuizen te onderzoeken:

“Veel ouderen, ook in Hengelo ervaren dagelijks het gevoel van eenzaamheid. Als gevolg van de individualisering in de samenleving en het besluit van de kabinetten Rutte om verzorgingshuizen te sluiten zitten veel ouderen eenzaam thuis, wachtend op zorg. Daarbij zijn veel mantelzorgers die gelukkig actief zijn vaak overbelast. Daarom willen wij dat het concept van een buurtzorghuis, een een zo normaal mogelijke woonsituatie, met een kleine groep mensen die daar samen in hun eigen buurt wonen in Hengelo een kans moet krijgen. We vragen het college dan ook om dit te onderzoeken en ons voor april volgend jaar daarover te berichten.”

De SP diende deze motie samen met de fracties van PvdA en ChristenUnie in en vond ruime steun bij de gemeenteraad. Ook de wethouder bleek zeer bereid het idee van Zorgbuurthuizen in Hengelo te onderzoeken.

SP raadslid Huis in ’t Veld had ook concreet al een idee voor waar dit al snel uitgevoerd zou kunnen worden. Zij noemde het wooncomplex Backenhagen Singraven als bestaand wooncomplex als mogelijkheid:

“We zouden het een goed idee vinden als deze locatie serieus in onderzoek zou worden genomen om voor de wijk de Noork om als zorgbuurthuis te kunnen dienen.”

Hier de motie die de steun kreeg van de gemeenteraad.

Zie hier voor meer informatie over het landelijk SP initiatief voor zorgbuurthuizen

 

U bent hier