h

WONINGNOOD, WELBIONS EN DE VASTGOEDCOWBOYS

22 oktober 2018

WONINGNOOD, WELBIONS EN DE VASTGOEDCOWBOYS

Foto: SP Hengelo

In een recent interview met de Twentsche Courant Tubantia (5 oktober 2018) maakt de directeur van Welbions, de heer Rupert,de SP het verwijt dat zij moeilijk doet over de verkoop van huurwoningen ten behoeve van starters op de koopmarkt. Dat vraagt om een reactie.

Hieronder een ingezonden brief aan de Tubantia van raadslid Vincent Mulder. Op 22 oktober plaatste deze krant een verkorte versie ervan in de lezersrubriek.

Er is veel te zeggen over de huidige woningmarkt, maar feit is dat er ook in Twente nog steeds woningnood is, niet zozeer in schaarste aan woningen, maar meer in schaarste aan betaalbare huurwoningen. En die is er niet plotseling gekomen, die is er al heel lang.

Dat wordt verergerd doordat woningcorporaties zoals Welbions sinds het tweede kabinet Rutte in hun vermogens worden afgeroomd door het Rijk. De onrechtvaardige verhuurderheffing betekent dat Welbions jaarlijks forse bedragen, rond 8 miljoen, moet afdragen aan het Rijk, waar huurders aan mee betalen, via de jaarlijkse huurverhogingen. Daardoor is er nauwelijks geld om de investeringen te doen die nodig zijn voor tijdige renovatie van woningen en het bouwen van nieuwe huurwoningen. Integendeel, de weg is door dit kabinet volkomen vrij gemaakt voor grootschalige verkoop van sociale huurwoningen ter bevordering van het eigen woningbezit en ten koste van het behoud van betaalbare huurwoningen. En nu wil Rupert doen voorkomen dat die verkoop met name gebeurt aan huurders die zitten te wachten om hun eigen huurwoning te kunnen kopen. Realiteit is echter dat in veel gevallen de voormalige sociale huurwoning het bezit wordt van iemand anders, en wat erger is van beleggers en speculanten. Tegen beide vormen van verkoop zijn grote bezwaren:

Welbions heeft in de afgelopen vijftien jaar honderden huurwoningen verkocht aan voormalige huurders en aan particulieren. Rijtjeshuizen werden daarmee gemengd bezit. Van een blok van acht woningen werden er soms twee, soms zes huurwoningen verkocht. Wat dat voor bijkomende gevolgen heeft blijkt nu bij de zogenaamde ‘De Jeu woningen’ in drie buurten in Hengelo. Welbions heeft een paar jaar geleden plannen gelanceerd om hun niet verkochte bezit, de huurwoningen te renoveren De eigenaren van voormalige huurwoningen maakten echter grote bezwaren tegen de renovatie van de overige huurwoningen. Zij zagen in de renovatieplannen een duidelijk zichtbare verbetering van de huurwoningen, terwijl ze zelf in veel gevallen niet de mogelijkheden hadden om de extra investeringen voor de verbetering van hun eigen woning op te brengen. De renovatie van de huurwoningen zorgt daarmee letterlijk voor een scheef beeld; een zichtbare ‘achterstand’ van de staat van de woningen van de particuliere eigenaren ten opzichte van gerenoveerde huurwoningen. Vanwege de protesten van de huiseigenaren besloot Welbions de renovatie aan te passen, maar wel ten koste van de huurders.

Er is nog een ander groot bezwaar tegen de verkoop van huurwoningen door Welbions. Welbions was een paar jaar geleden nog de eigenaar van het badhuis en de Ariënsschool, was de eigenaar van de Telgenflat en was de eigenaar van drie flats met sociale huurwoningen in de Hengelose Es. Welbions heeft de kansen voor het renoveren en realiseren van betaalbare sociale huurwoningen daar bewust van de hand gedaan aan marktpartijen. Op al die plaatsen worden nu geen sociale huurwoningen gerealiseerd, maar geliberaliseerde huurwoningen of koopappartementen.

Zo zijn in het geval van de flats in de Hengelose Es, de 130 sociale huurwoningen van de Voerman- en de Wiegersflat – de Marisflat werd gesloopt – verkocht aan een marktpartij en inmiddels in handen van een beleggingsmaatschappij Hengelo Excelsior Onroerend Goed BV. Sinds april zijn deze flatappartementen bewoond door startende huurders die gedwongen waren te zoeken naar huurwoningen net onder de sociale huurgrens. De eigenaar gedraagt zich als een ware postbusfirma en de beheerder ACM makelaars verschuilt zich achter de eigenaar. De vele klachten bij het betrekken van de woningen en de vragen en wensen van de nieuwe bewoners worden niet of nauwelijks beantwoord. Het is Welbions die gesteund door het kabinetsbeleid, deze starters, kopers en huurders overlevert aan vrije markt van de vastgoedcowboys.

U bent hier