h

SP wil sanering asbestdaken door de overheid

12 oktober 2018

SP wil sanering asbestdaken door de overheid

Foto: SP Hengelo

Deze week  is in de Tweede Kamer het besluit genomen om vanaf 2025 het hebben van asbestdaken voor de eigenaren strafbaar te stellen. De SP fractie in Hengelo doet het college van B en W het voorstel om te onderzoeken of in samenwerking met provincie en andere Twentse gemeenten deze gigantische saneringsoperatie kan worden uitgevoerd. Ook wil de partij dat duidelijk wordt welke steun de houders van asbestdaken, ook de bezitters van kleine schuurtjes met golfplaten van de gemeente kunnen krijgen.

Juist in Twente is vanwege de enorme productie van asbest golfplaten door Eternit in Goor -  heeft de verplichting tot het saneren enorme gevolgen. Het zijn niet alleen de kosten voor vervanging van de daken die de eigenaren voor grote problemen kunnen stellen, maar ook juist de veiligheid. Vincent Mulder, raadslid voor de SP in Hengelo: “Het is vrij onbegrijpelijk dat bezitters van kleinere asbestdaken, zoals van tuinhuisjes en schuurtjes wel zelf hun asbestplaten mogen verwijderen en de houders van grotere schuren en stallen, grotere daken dan 35 m2 verplicht zijn dit door asbestsaneringsbedrijven te laten doen. Hiermee laadt de overheid een onverantwoord groot risico op zich en ook op de schouders van de kleine zelfsaneerders.”

De SP vindt bovendien dat gemeenten en provincie Overijssel de sanering niet moeten overlaten aan commerciële asbestsaneringsbedrijven, maar dit in eigen hand moeten nemen. Raadslid Hugo Koetsveld: “Er is een enorme saneringscapaciteit nodig in een relatief korte tijd. Om te voorkomen dat er nu snel allerlei bedrijfjes als paddestoelen uit de grond gestampt worden en de prijsopdrijving enorm wordt zouden de gemeenten in Twente de handen ineen moeten slaan en zorgen voor verantwoorde en goedkopere sanering. Daarmee “kan ook het risico van fraude en onzorgvuldige sanering door snelle cowboys in de markt worden voorkomen.”

De SP heeft in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw samen met wetenschappers uiteindelijk de productie en het gebruik van asbesthoudend materiaal verboden weten te krijgen. Sindsdien vecht ze voor het vaart maken met saneren van alle asbest in gebouwen, in de bodem en op daken van gebouwen. De kosten hiervan, zo vindt de SP moeten worden verhaald op Eternit, die decennialang met kennis van de gevaren voor de volksgezondheid door bleef produceren.

U bent hier