h

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente

17 september 2018

SP dringt aan op onderzoek naar uitvoering bewindvoering door gemeente

De Hengelose SP-fractie wil de stijgende kosten van bewindvoering, voor mensen die niet meer zelf de regie kunnen voeren over hun zaken en financiën, een halt toeroepen. De door de rechter aangewezen bewindvoerder brengt in de regel hun zaken en financiën weer op orde en voert voor hen het beheer. De SP wil dat de gemeente nu zelf een grotere rol gaat spelen bij de uitvoering van de bewindvoering. De afgelopen jaren zijn de kosten van bewindvoering in vrijwel alle gemeenten enorm gestegen. De gemeenten dragen vaak via bijzondere bijstand deze kosten. Zo ook in Hengelo, waar de totale kosten in 2012 € 166.000 bedroegen voor 140 huishoudens en waar in 2017 deze kosten fors opliepen tot ruim een miljoen voor 766 huishoudens.

De Hengelose SP fractie vraagt nu het college om te onderzoeken of bewindvoering ook in Hengelo door de gemeente zelf uitgevoerd kan gaan worden en zij vraagt de uitkomsten ervan bij de raad te melden.

Door het beschermingsbewind in eigen hand te nemen kunnen gemeenten de kosten in de hand houden en zo mogelijk kan ook de kwaliteit van bewindvoering verbeterd worden. Tevens kan er beter samengewerkt worden met andere betrokken instanties.

De SP kijkt met belangstelling naar andere gemeenten, waaronder Groningen en Zutphen, waar men gestart is met het zelf uitvoeren van bewindvoering.

SP-raadslid Marie José Huis in ’t Veld:

“Wij willen graag dat de gemeente Hengelo onderzoekt of ze zelf bewindvoering kan organiseren. Door zelf het heft in handen te nemen, in plaats van de zaken te laten uitvoeren door commerciële bewindvoeringsbureaus, kunnen de kosten van bewindvoering dalen en kan de kwaliteit verbeteren. Zo mogelijk in samenwerking met andere betrokken instanties. De gemeente heeft er, in tegenstelling tot deze commerciële bewindvoerders, belang bij om ervoor te zorgen dat mensen snel weer in staat zijn om zelf weer de regie te kunnen voeren over hun eigen zaken en financiën, zodat ze hun huishoudboekje weer op orde hebben.”

U bent hier