h

Geen referendum, maar nu wel aan de slag met pijnpunten afval

2 september 2018

Geen referendum, maar nu wel aan de slag met pijnpunten afval

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de SP, op 18 juli haar instemming had gegeven aan het laten ingaan van de volgende fase van het referenduminitiatief over het afvalbeleid, is het de initiatiefnemers niet gelukt om het benodigde aantal handtekeningen te verzamelen om een referendum mogelijk te maken. 1422 ondersteuners hadden zich binnen de gestelde termijn gemeld. En dat was onvoldoende, minder dan de helft van het benodigde aantal van 2914. Dit betekent dat er geen referendum komt, maar tegelijkertijd niet dat de kritiek op de manier waarop het huidige afvalbeleid functioneert, is verstomd. Het is nu tijd om aan de slag te gaan met het oplossen van pijnpunten in de Hengelose manier van afvalinzameling.

De SP staat achter het principe van het belonen van het scheiden van afval en het streven naar een zo’n klein mogelijk portie restafval per huishouden. Het gekozen systeem, het stoppen met de grijze afvalcontainer,leidt aantoonbaar tot minder restafval dat verbrand moet worden en meer hergebruik van bijvoorbeeld plastic en papier, wat goed is voor het milieu. Ook bespaart een groot deel van de Hengelose huishoudens geld door het afval beter te scheiden. Vanwege de behoefte van een aantal inwoners de grijze container te houden is dat mogelijk gebleven tegen meerkosten.

De invoering van dit systeem neemt niet weg dat wij met veel inwoners merken dat de afvaldump en zwerfafval straten en buurten blijven ontsieren. Volgens de SP is het hoog tijd om hier met verschillende maatregelen tegen op te treden. Raadslid Hugo Koetsveld: “Sowieso is meer toezicht nodig in wijken waar veel afval wordt gedumpt. Mét de handhavers van de gemeente moeten bewoners zelf ook mensen blijven aanspreken die buiten het systeem om hun afval bij containers dumpen of in de bosjes. Containers moeten snel geleegd worden voordat ze vol zijn. Ook moeten we naar manieren zoeken om mensen makkelijker van gebruikte en af te danken spullen te laten komen zonder dat het op straat terecht komt. Nu al is het mogelijk om met je milieupas afgedankte spullen te laten ophalen, maar misschien moeten we kijken naar maatregelen dit nog makkelijker en eenvoudiger te maken.”

Ook wil de SP goed kijken naar succesvolle voorbeelden in andere gemeenten. Zo wees een proef in Rotterdam uit dat bij ondergrondse containers die er rondom heen versierd zijn met kunstgras en bloemen, de afvaldump met maarliefst 75% terugliep. Koetsveld: “Dit voorbeeld laat zien dat met een kleine, goedkope ingreep wel degelijk een behoorlijke gedragsverandering kan worden bereikt. Er moeten vast nog meer succesvolle voorbeelden op andere plekken te vinden zijn. We moeten niet altijd het wiel zelf willen uitvinden.”

Positieve signalen vanuit wijken met veel hoogbouw - die al sinds jaar en dag te maken hebben met ondergrondse containers - of waar de grijze bak al een tijd geleden is ingenomen, stemmen de SP hoopvol dat de omslag naar omgekeerd inzamelen uiteindelijk goed zal bevallen. De negatieve bijeffecten zullen echter wel fors moeten worden verminderd, zodat goede effecten als duurzaamheidswinst en een lagere heffing niet worden tenietgedaan door de (terechte) chagrijn en boosheid over puinhopen in straten en op milieupleintjes.

U bent hier