h

Ledenvergadering SP stemt met overtuiging in met coalitiedeelname in Hengelo

8 juni 2018

Ledenvergadering SP stemt met overtuiging in met coalitiedeelname in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Het op 1 juni vastgestelde coalitieprogramma waarin SP, ProHengelo, VVD en D66 hun plannen en afspraken voor de komende raadsperiode hebben vastgelegd is op 7 juni in een ledenvergadering van de SP Hengelo besproken. Unaniem sprak de ledenvergadering haar vertrouwen uit in de wethouders kandidaat Mariska ten Heuw en de gemeenteraadsfractie van de SP. De leden hebben er vertrouwen in dat met de SP in het college en met dit coalitieprogramma Hengelo goed bestuurd kan worden en dat in Hengelo de SP herkenbaar aanwezig blijft.

De ledenvergadering gaf toestemming voor collegedeelname door de SP in Hengelo. Een van de aanwezigen gaf aan: “Ondanks het feit dat er weinig geld beschikbaar is om alle ideeën die we hebben te realiseren geloof ik erin dat met de SP in het college Hengelo een fijne, sociale stad zal blijven.”

Na een inleiding door fractievoorzitter en onderhandelaar Floor van Grouw waarbij het proces om tot een coalitieprogramma te komen en het programma zelf werden gepresenteerd werd er lang en goed over de inhoud gesproken.

Van Grouw: “Er staat een goed team. Ik heb vertrouwen in deze coalitie waar VVD en SP als tegenpolen maar met respect voor elkaar samenwerken in een coalitie met lokale invloed van ProHengelo en een fractie van D66 waarmee we veel opvattingen delen.”

Problemen in jeugdzorg en WMO

De oplopende tekorten in jeugdzorg en WMO (jaarlijks bijna €9M) en hoe deze aan te pakken gaven veel stof tot discussie. Duidelijk werd dat ook de SP leden zien dat deze tekorten moeten worden teruggedrongen maar dat de gemeente hierbij ook de rijksoverheid nodig heeft. Een oproep werd gedaan om samen met andere gemeentes actie te voeren om deze taken die het rijk de afgelopen jaren bij de gemeentes neerlegde van voldoende budget te voorzien. Pijnlijke maatregelen zullen echter zeker genomen moeten worden.

Ten Heuw: “De eerste jaren zullen we zeker nog geconfronteerd worden met tekorten op jeugdzorg en WMO, ik ben blij dat deze coalitie bereid is om de komende jaren deze tekorten uit ons spaarpotje “Algemene Reserve” te compenseren. Zonder hulp uit Den Haag gaan we het niet redden om de tekorten weg te werken”

Pluspunten in coalitieprogramma

De leden spraken uit blij te zijn met het feit dat het armoedebeleid in Hengelo op het huidige niveau zal blijven en dat ook verenigingen en vrijwilligersorganisaties niet geconfronteerd zullen worden met extra bezuinigingen. Dat de investeringen in de binnenstad niet alleen “in stenen” maar ook in activiteiten gaan zitten, waarbij er voor Hengelose verenigingen en andere organisaties kansen zijn, werd als belangrijk benoemd. Ook de aandacht voor duurzaamheid en het feit dat de SP wethouder deze collegeperiode “spelen” in haar portefeuille heeft werden als pluspunten benoemd.

Geen SP fractie zonder actie

De ledenvergadering liet blijken dat met dit programma het nog meer dan voorheen noodzaak is om vanuit een sterke afdeling te blijven opereren. Op het gebied van wonen, leefbaarheid en groen ligt er de opdracht aan het afdelingsbestuur om de vinger aan de pols te houden en met onderzoeken, voorstellen en acties duidelijk te krijgen wat onze inwoners willen. Ook zal het afdelingsbestuur zich moeten inzetten om samen met de fractie in contact te blijven met al die mensen en organisaties die betrokken zijn bij de jeugdzorg en WMO in Hengelo zodat de pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden zorgvuldig afgewogen kunnen worden.

U bent hier