h

SP: Alle inzet op behoud van ons Twentse landschap!

4 april 2018

SP: Alle inzet op behoud van ons Twentse landschap!

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie is bezorgd over de voortdurende aantasting van het Twentse landschap. Aanleiding is het illegaal rooien van een houtwal in het aan Groot Driene grenzende buitengebied in Hengelo. Bewoners merkten de verdwijning van een stuk van het coulisselandschap op en trokken aan de bel. De gemeente stelde de overtreding vast en nu moet de eigenaar zorgen voor herplant.

Wat Vincent Mulder betreft is hier de put niet mee gedempt. Het SP raadslid stelde namens zijn fractie kritische vragen aan het college over de inspanningen die Hengelo zou moeten verrichten om het karakteristieke Twentse landschap te behouden: “Als er omwonenden aan de bel trekken dan heb je geluk dat een dergelijke illegale kap bekend wordt en er nieuwe aanplant kan komen. Onze zorg is dat dat slechts in een paar gevallen opgemerkt wordt en dat sluimenderwijs het landschap verarmd raakt en geplunderd.”

De SP wijst ook op groepen inwoners in de Gelderse Achterhoek die een petitie zijn gestart om het coulissenlandschap te behouden. Zie: https://www.gelderlander.nl/achterhoek/petitie-voor-coulissenlandschap-achterhoekse-trots-dreigt-te-verdwijnen~a6db8f20/

Ook het verdwijnen van houtwallen en afscheidingen in Berkelland, wat onlangs tot ingrijpen van het Ministerie van Landbouw heeft geleid, geeft aan dat er kapers op de kust zijn en dat boeren om economische redenen soms een aanslag plegen op het landschap. De SP wil dat de gemeente Hengelo aangeeft hoe zij denkt de bescherming van het landschap te kunnen waarborgen en wil weten welke middelen ze daarbij inzet.

Kijk hier voor de vragen die de SP stelt aan Burgemeester en Wethouders van Hengelo:

U bent hier