h

107 karakteristieke arbeiderswoningen in de Nijverheid: Slopen bezopen!

7 maart 2018

107 karakteristieke arbeiderswoningen in de Nijverheid: Slopen bezopen!

De SP wil dat betaalbare huurwoningen worden opgeknapt en niet gesloopt of verkocht. Daarom zetten de SP kandidaten deze week met een spandoekonthulling in de Wilderinkstraat hun verkiezingsinzet van jaren kracht bij. En daarna kwamen tientallen bewoners van deze 107 door Welbions voor sloop bedreigde woningen bijeen in het Vertierkwartier van de Klokstee om te bespreken wat hun wensen zijn ten aanzien van de woningen en de buurt. 

SP wil met bewoners alternatieven voor sloopplan van Welbions zien. 

SP raadslid Vincent Mulder heette de bewoners hartelijk welkom en zette kort uiteen wat de situatie op dit moment is: 

Welbions heeft in 2013 een onderzoek naar de staat van de woningen, Mariastraat, Wilderinkstraat, Krabbenbosweg, Geerdinksweg gedaan. In 2014 ontvingen de bewoners een brief waarin de woningcorporatie aangaf de woningen niet meer op te knappen maar op termijn in 2013 te slopen. 

De gemeenteraad was daar niet van op de hoogte, terwijl ze wel met Welbions en de huurdersbelangenorganisatie in 2016 een overeenkomst sloot in de woonvisie 2016-2026 om woningen uit deze categorie niet te zullen slopen of verkopen. 

De SP kreeg via een kranteadvertentie lucht van deze sloopplannen en sloeg alarm in de gemeenteraad, nadat ze eerst deur aan deur bewoners had gesproken over hun kennis en mening omtrent de voorgenomen sloop. 

Daar bleek dan een grote meerderheid van bewoners voorstander zijn van het behouden en opknappen van de woningen. Maar vooral dat ze duidelijkheid van Welbions willen. 

De gemeenteraad sprak zich duidelijk uit tegen deze voorgenomen sloop en gaf de gemeente opdracht om met Welbions te spreken over alternatieven voor sloop. 

De bewoners spraken zich in duidelijke taal uit, ook in de richting van een vertegenwoordiger van Welbions, die zich op het laatst meldde om de bijeenkomst bij te kunnen wonen. 

Een overgrote meerderheid van bewoners wil van Welbions weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben nu al jaren geen grote verbeteringen aan hun woningen kunnen doen, laat staan dat Welbions inging op hun woonverbeterwensen. Opknappen van de woningen heeft veruit de voorkeur van de bewoners. “Welbions heeft al 40 jaar huur van mij gevangen, dat is vele malen meer dan nodig is voor het opknappen van mijn huis dat nu nodig is.” Een andere bewoner, die er nu 14 jaar woont en afkomstig is van de gesloopte flats in de Elisabethstraat: “Ze kunnen ons niet maar zo dwingen te verhuizen naar weer een andere buurt in Hengelo. Ik voel me opgejaagd, terwijl ik gewoon lekker in mijn huisje wil blijven wonen.” 

Aan het eind van de bijeenkomst werd een bewonersactiecomité gevormd en werden posters meegenomen, die een paar uur later al overal voor de ramen te zien waren: SLOPEN BEZOPEN!

U bent hier