h

SP verzet zich tegen sloop van betaalbare woningen in 2022

7 februari 2018

SP verzet zich tegen sloop van betaalbare woningen in 2022

De raadsfractie van de SP in Hengelo wil dat Welbions haar bedekt aangekondigde plannen voor sloop van huurwoningen in de Nijverheid onmiddellijk stopt. De partij wil in de raadsvergadering van 13 februari van wethouder Elferink tekst en uitleg over kennelijke sloopplannen van Welbions.

De Hengelose woningcorporatie kondigde op hun website aan dat er vanaf 1 februari huurders worden gezocht voor de tijdelijke huur van woningen aan de Geerdinksweg en de Mariastraat. Dit aanbod voor jongere huurders zou te maken hebben met sloopplannen voor deze karakteristieke huurwoningen rond 2022. De SP fractie vindt dat dit haaks staat op prestatieafspraken die de gemeente met de woningcorporatie heeft gemaakt over een stop op slopen, geen verkoop van goede huurwoningen en het bouwen van meer betaalbare huurwoningen.

Raadslid Vincent Mulder (SP) heeft geen goed woord over voor deze onverwachte actie van de verhuurder Welbions.

“In 2013 heeft Welbions een onderzoek gedaan naar de staat van deze woningen, waarin bleek dat opknappen van de woningen de beste optie was. Nu komt er een aap uit de mouw en willen ze alsnog op termijn slopen. Onbestaanbaar in een tijd dat zulke gewilde en betaalbare woningen voor huurders beschikbaar moeten blijven”

“En ja, natuurlijk,”  zo vindt Mulder: “deze huizen hebben binnenkort een flinke beurt nodig. Maar de centen daarvoor heeft Welbions al lang in de tuk. Onderhoud van hun woningbestand hoort gewoon dagelijks beleid en praktijk te zijn. En we praten over 2022. Die opknapbeurt kan al zo in de planning.”

De SP heeft inmiddels van de huurdersbelangenorganisatie Ookbions begrepen dat  zij zich ook niet bij sloop willen neerleggen en wil ook graag met hen overleg om dit bizarre sloopplan van tafel te krijgen.

U bent hier