h

Volle bak bij Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo

19 januari 2018

Volle bak bij Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo

Foto: SP Hengelo

Tegen de honderd belangstellenden kwamen de harde regen trotserend naar Metropool, waar de afdelingsvoorzitter Vincent Mulder de gasten verwelkomde met een informatief en enthousiasmerend programma.

Hoofdgast was Lieke Smits, verantwoordelijk in het partijbestuur voor de campagne van het Nationaal ZorgFonds en kandidaat algemeen secretaris van het landelijk partijbestuur.

 Lieke deed verslag van wat er in de campagne Nationaal ZorgFonds al bereikt was en  wat er daarin op de planning staat. De actie voor behoud van de Spoedeisende Hulp in het Hengelose ziekenhuis is exemplarisch voor het verzet tegen dit soort uitwassen van concurrentie en marktwerking in de zorg. Smits: “Overal in het land zijn bewoners in verzet tegen sluitende afdelingen of complete zorgposten; ook is er verzet te geen de marktwerking en aanbestedingen in de thuiszorg. Zo is er bijvoorbeeld in Zutphen door de SP een beweging gestart voor één thuiszorginstelling door de gemeente georganiseerd.” SP wethouder en lijsttrekker Mariska ten Heuw kon uit het splinternieuwe verkiezingsprogramma ‘Voor Elkaar Voor Hengelo’ citeren dat de SP gaat voor een marktwerkingvrije gemeente.

Lieke Smits vertelde over de initiatieven van tal van honderdtal  SP afdelingen in het land waar samen met bewoners geknokt wordt voor het beter maken van hun buurt en hun woningen. Ze illustreerde dat aan een videospeech van één van de voortrekkers van een dergelijke bewonersactie in Amsterdam Zuid Oost, Maureen Hubbard: 'Klik hier

Vanuit Hengelo is er zo gewerkt met bewoners in de wijk Klein Driene. De SP voert al jaren actie voor behoud van goede woningen en voorzieningen in klein Driene: 'klik hier'  Onlangs kwamen bewoners met de SP in het geweer tegen het uitblijven van een renovatieronde in hun buurt met 210 duplexwoningen. Terwijl andere delen al gerenoveerd zijn moeten zij nog minstens een half jaar wachten. Karim El Azzoutti, de woordvoerder van het bewonersactiecomité Klein Driene vertelde over hun strijd waarin ze onder andere vechten voor een huurstop tijdens de renovatie, fatsoenlijke renovatie en tijdelijke herhuisvesting.

Actiecomité Klein Driene

Volgens Lieke Smits, zijn dit de kernen van meer gemeenschapsvorming, waar bewoners samen knokken voor hun buurt. Dit is wat de SP onder de campagne Voor Elkaar verstaat.

Na de pauze, waarbij de band SPoenk, bestaande uit drie Twentse zangeressen hun repertoire liet horen, was het de beurt aan Hans Scholten, werkzaam bij Siemens en kaderlid bij vakbond de Unie.

Over de actuele stand van zaken bij Siemens was Scholten niet enthousiast, maar wel hoopvol. Er wordt na het desastreuze en schandelijke besluit van de hoofddirectie van Siemens om de Hengelose vestiging af te stoten gesproken over een doorstart na een eventuele overname. Scholten sprak over het belang van alle partijen die in het geweer waren gekomen en vanaf het prille begin samenwerken. Hij prees de rol van de gemeente en de Hengelose politiek , waaronder de SP die veel steun onder de Hengelose bevolking wist af te dwingen.

Mariska ten Heuw lichtte in het kort toe waarom het van belang is dat de SP nu twee perioden in het Hengelose college bestuurt: “De SP heeft er voor gezorgd dat de Haagse bezuinigingen niet het sociale beleid en met name niet het armoedebeleid hebben verzwakt.

 Er is veel extra gemeentegeld gegaan om die bezuinigingen van Rutte 1 en 2  zoveel mogelijk teniet te doen. Dat was onze eis en is ons ook gelukt.” Als verantwoordelijk bestuurder voor de intergemeentelijke samenwerking in het Sociaal Werkbedrijf de SWB stonden de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de sociale werkvoorziening. Ten Heuw: “Bij ons absoluut geen toestanden zoals onder Pvda bestuurder en huidig Pvda Kamerlid Moorlag bij Alescon in Drenthe aan het licht is gekomen.  Wij zijn trots de medewerkers fatsoenlijk te blijven betalen voor fatsoenlijk werk ondanks de megabezuinigingen van het Rijk, gestuurd door Rutte en Klijnsma.”

Voor de komende vier jaar wil de SP blijven investeren in het sociale beleid en ook zorgen voor een groener Hengelo, niet alleen met maatregelen voor meer duurzaamheid en een beter milieu, maar ook door fysiek meer groen in de stad, 1000 extra bomen, meer perken en struiken, ook in de binnenstad.

Het verkiezingsprogramma met de titel Voor Elkaar, Voor Hengelo, Sociaal, Groen en Actief 'klik hier' mag wat Ten Heuw betreft nog wel een extra SP kenmerk bevatten, namelijk betrouwbaarheid. Ten Heuw: “In een periode dat politieke partijen, raadsfracties er een puinhoop  van maken en er raadsleden zijn die denken dat ze net als in het voetbal zomaar van de ene club over kunnen stappen naar een andere, alsof ze in een transfermarkt zitten, is mijn partij een baken van stabiliteit en betrouwbaarheid gebleken. De SP gaat met 30 kandidaten 'klik hier' die met hun actieve betrokkenheid bij de stad een prachtige doorsnee van Hengelo vormen. Daar ben ik beretrots op als lijsttrekker.”

U bent hier