h

Verhoging parkeertarief ZGT weer extra last voor patiënten

7 januari 2018

Verhoging parkeertarief ZGT weer extra last voor patiënten

Opnieuw laat het ZGT zien dat cijfers belangrijker worden gevonden dan mensen. Na verschillende reorganisaties waarbij personeel en patiënten tussen de locaties Hengelo en Almelo heen en weer moesten reizen en het Hengelose ziekenhuis in rap tempo wordt uitgekleed, wordt nu weer een extra last bij patiënten en bezoekers gelegd. De Hengelose SP-fractie vindt een verhoging van parkeertarieven van maarliefst 50% niet uit te leggen aan patiënten en bezoekers van de ZGT-ziekenhuizen.

SP-raadslid Hugo Koetsveld:

“Dit is weer een voorbeeld waar de marktwerking in de zorg toe leidt. Weer worden de patiënten de dupe. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren kunnen de mensen die al ziek zijn weer iets inleveren. Voor hen blijft het stapelen van bezuinigingen en daar komt dit ook weer bij.”

De SP fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld: Naar aanleiding van de berichten rondom de verhoging van het parkeertarief van ZGT heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het College van B&W van Hengelo:

  1. Was het college op de hoogte van het voornemen van ZGT tot verhoging van de parkeertarieven? Zo nee , waarom niet?
  2. Wat vind het college van deze verhoging van maarliefst 50%?
  3. Gaat het college hierover het gesprek aan met de raad van bestuur van ZGT?
  4. Is het college voornemens om zich eventueel samen met de raad in te spannen om deze verhoging tegen te gaan?

Wij horen graag binnen redelijke termijn uw antwoorden.

Hugo Koetsveld Raadslid SP Hengelo 

U bent hier