h

SP presenteert verkiezingsprogramma: Voor Elkaar, Voor Hengelo Prioriteit voor sociaal beleid, groen, binnenstad en voorzieningen in de wijken

12 januari 2018

SP presenteert verkiezingsprogramma: Voor Elkaar, Voor Hengelo Prioriteit voor sociaal beleid, groen, binnenstad en voorzieningen in de wijken

Foto: SP Hengelo

Lijsttrekker Mariska ten Heuw zal op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de SP op 15 januari in Metropool het verkiezingsprogramma presenteren en toelichten, waarmee ze de raadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar wil ingaan. Het programma heeft de titel: “Voor elkaar, voor Hengelo” en is het resultaat van de inbreng van vele actieve SP leden, die midden in de samenleving staan. In het programma wordt prioriteit gelegd bij een goed sociaal beleid (werk en zorg) en een zichtbare vergroening van de stad te beginnen met de binnenstad.

Het programma

Het verkiezingsprogramma van de SP luidt: “Voor elkaar, voor Hengelo”. “We onderstrepen daarmee dat we het samen moeten doen. Samen met andere fracties, samen met onze inwoners, samen met bedrijven, samen met de vele actieve verenigingen en instellingen in onze stad. We moeten daarbij iets voor elkaar over hebben. Eerlijk delen en solidariteit, de kernwaarden van de SP vind je erin terug.”, aldus kandidaat-fractievoorzitter Floor van Grouw. We zijn er de afgelopen jaren prima in geslaagd onze speerpunten in het gemeentebestuur te realiseren. Daar willen we meer door!

“In het programma wordt de prioriteit gelegd bij een goed sociaal beleid. Dat is hard nodig, want in de jeugdzorg, de re-integratie naar werk en de wet op de maatschappelijke ondersteuning zijn er behoorlijke uitdagingen”, aldus Mariska ten Heuw. “Dat betekent dat we hier ook extra geld voor willen vrijmaken”. Daarnaast willen we een zichtbare vergroening van de stad realiseren de komende vier jaar. Dat betekent investeren in duurzaamheid en een direct zichtbaar resultaat met “meer groen op straat”: te beginnen in de binnenstad”.

De tien Speerpunten van het SP verkiezingsprogramma zijn:

  1. Menswaardige uitvoering van de Wmo en jeugdzorg met zo min mogelijk marktwerking
  2. Voldoende betaalbare (sociale) woningen
  3. Investeren in werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus
  4. Behoud volwaardig basisziekenhuis
  5. Zichtbare vergroening van de stad: 1000 bomen erbij; inzet van een groenarchitekt
  6. Sterk en fatsoenlijk armoedebeleid met uitgebreid kindpakket
  7. Investeren in een binnenstad met meer cultuur en groen
  8. Breed pakket van voorzieningen voor leefbare wijken en Beckum
  9. Hengelo Fietsstad met doorgaande F35, goede fietspaden en stalling
  10. Financiën op orde, geen nieuwe verhogingen van belastingen en tarieven

U bent hier