h

Massief verzet tegen sluiting prachtig bedrijf Siemens: Houd het werk in Hengelo

25 november 2017

Massief verzet tegen sluiting prachtig bedrijf Siemens: Houd het werk in Hengelo

Foto: SP Hengelo

Siemens sluiten? De SP had weinig tijd nodig om de noodklok te luiden. De raadsfractie en de wethouder mobiliseerden onmiddellijk de voltallige gemeenteraad, het college en de inwoners van Twente om tegen het voorgenomen besluit van Siemens in het geweer te komen. Ook in de Tweede Kamer wekte de SP de Minister uit een al snel begonnen slaap.

Op 16 november werden werknemers van Siemens in Hengelo plotseling overvallen door een mailtje van de hoofddirectie in Duitsland. In het kader van de wereldwijde reorganisatie van Siemens zouden er 6100 banen moeten verdwijnen, waarvan uiteindelijk ook meer dan 600 in Nederland. Siemens in Hengelo zou gesloten moeten worden. Twee weken daarvoor kwam het bericht door dat de winst van het industriële conglomeraat steeg met 11 procent naar 6,2 miljard euro. Siemens zag daardoor  ruimte om voor de aandeelhouders een forse dividendverhoging voor te stellen.

De kranten kopten “Een mokerslag” en riepen al mee met Siemens dat het bedrijf in Hengelo zou moeten sluiten.

Hoezo ‘moeten sluiten’? De vestiging van Siemens in Hengelo draait volop en zeer goed. Er is geen gebrek aan opdrachten en de winstgevendheid is boven normaal. De meer dan 600 werknemers zijn trots op het bedrijf, dat volop vernieuwd en een grote betekenis heeft voor tientallen andere bedrijven in de regio en voor de opleidingen van ROC Twente en Saxion. Onmiddellijk bleek hier iets anders aan de hand.

Het mondiaal opererend bedrijf ziet andere opties die meer winst opleveren voor de aandeelhouders. Aandeelhouders, die waarschijnlijk nooit het Hengelose bedrijf hebben bezocht, geen werknemer hebben gesproken. En die niet weten wat voor een fantastisch bedrijf hier in Hengelo dag en nacht bezig is…

De SP had weinig tijd nodig om hierop de noodklok te luiden. De raadsfractie en de wethouder mobiliseerden onmiddellijk de voltallige gemeenteraad en het college om tegen het voorgenomen besluit van Siemens in het geweer te komen.

Het bestuur van de SP afdeling Hengelo startte onmiddellijk de actie ‘Houd het Werk in Hengelo’ voluit gesteund door de andere Hengelose partijen. Een eerste zaterdag- half weggeregend – op de markt leverde de eerste 839 handtekeningen op.

Daarop zorgde het Hengelose gemeentebestuur onder aanvoering van de burgemeester voor mobilisatie van provincie en de andere Twentse gemeenten.

Bij de eerste de best mogelijkheid riep de SP de verantwoordelijke minister van Economische Zaken Wiebusnaar de Tweede Kamer om zijn eerste slappe reactie, nl. ‘het is een zaak van het bedrijf zelf’ te herroepen en in de actie stand te komen. Dat lukte goed. Alle partijen, aangespoord door SP Kamerlid Maarten Hijink, dwongen de minister om actie te ondernemen. De minister kon daardoor niet anders dan een actieplan toe te zeggen, weliswaar door het CDA voorzien van een label van stille diplomatie.

Ondertussen gaat het actiefront in Twente door:

  • We staan alle marktdagen (mits geen regen) bij de beren en de viskramen om de steun van de mensen te ontvangen voor deze actie.
  • Alle partijen vragen inwoners van Hengelo om steun: Houd het Werk in Hengelo. Via actie@hengelo-in-actie.nl (meldt daar de leus Houd het werk in Hengelo of je eigen hartekreet.)
  • Provinciale staten zetten druk met de gezamenlijke gemeentenop Siemens en de rijksorverheid.
  • Vakbonden organiseren de acties onder werknemers en zoeken aansluiting bij de inwoners van Hengelo en hun partijen.

Zie ook de website: hengelo-in-actie.nl

NB.

Andere partijen huilen al gauw mee met de wolven  of leggen het hoofd alvast in de schoot. De SP niet, die weet met haar strijdbaarheid andere partijen mee te krijgen in het verzet tegen de sluiting van de Spoedeisende hulp (inwoners en huisartsen) en tegen sluiting Siemens (alle politieke partijen, het gemeentebestuur, alle andere Twentse gemeenten provinciale staten en een fors deel van de partijen in de Tweede Kamer. Ook geeft ze de minister (Wiebes, VVD) een por in de rug om in de actiestand te komen. Voorlopig is dat gelukt. Maar de SP gaat door.

U bent hier