h

Fractievoorzitter van Grouw: 'Belofte 4 jaar geleden gehouden: Hengelo blijft sociaal en financieel gezond'

11 november 2017

Fractievoorzitter van Grouw: 'Belofte 4 jaar geleden gehouden: Hengelo blijft sociaal en financieel gezond'

Foto: SP Hengelo

Tijdens de algemene beschouwingen bij de bespreking van de begroting 2018 voor de Hengelose gemeenteraad kon wethouder Mariska ten Heuw een gezonde financiele begroting presenteren. De gemiddelde lokale woonlasten nemen in 2018 af ten opzichte van 2017. De lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning neemt af met 2,2% in 2018 ten opzichte van 2017. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 5,8%.

Fractievoorzitter Floor van Grouw blikte bij deze gelegenheid terug op een tweede periode van vier jaar waarin de SP een belangrijke rol vervulde als grootste partij in het gemeentebestuur: 

“Onze inzet was in 2014 “Hengelo blijft sociaal” en dit college is daar in geslaagd. Ons armoedebeleid is op peil gebleven, zelfs verbeterd. De uitdagingen in de zorg hebben we zo goed mogelijk opgepakt waarbij de benodigde zorg zelf altijd belangrijker is gebleven dan het beschikbare budget.”

De fractievoorzitter hield alle andere fracties voor vooral ook trots te zijn op het feit dat de jeugdzorg geen belemmering ondervindt in de vorm van budgettering:

“We werken niet vanuit het principe: geld op, zorg op! En we gaan als gemeente niet op de stoel van de professionals zitten.”

Verder gaf van Grouw aan dat niet alles naar de wil van de SP fractie is verlopen. Zo noemde hij door het Kabinet Rutte afgedwongen bezuinigingen in de WMO een reden waarom mensen toch ontevreden zullen kunnen zijn. En ook had het  proces rondom warmtenet, de binnenstad het skatepark wel wat vlotter gemogen.

Van Grouw gaf aan uit te zien naar de komende verkiezingen waarin de Hengelose inwoners wat hem betreft bij de SP kunnen kiezen voor:

  • Een groener Hengelo, duurzaam en zichtbaar groen
  • Meer werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus
  • Leefbare wijken én een leefbaar Beckum
  • Een menswaardige uitvoering van de WMO en jeugdzorg, met minimale marktwerking
  • Hengelo dé beste fietsstad
  • Voldoende betaalbare woningen voor starters en huurders

Zie voor de bijdrage van de SP in dit begrotingsdebat 

Bijlage: 

U bent hier