h

SP fractievoorzitter Floor van Grouw over het afvalbeleid: ‘Plaats waar nodig meer containers en neem de zorgen van mensen weg!’

5 september 2017

SP fractievoorzitter Floor van Grouw over het afvalbeleid: ‘Plaats waar nodig meer containers en neem de zorgen van mensen weg!’

Foto: SP Hengelo

De SP vindt het Hengelose beleid gericht op  steeds minder restafval de goeie richting. Fractievoorzitter Floor van Grouw legt uit waarom:

“We willen dat de hoeveelheid restafval in onze maatschappij minder wordt, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen moeten worden hergebruikt. Dat is goed voor ons allemaal. Vooral omdat het beter is voor het milieu, maar ook omdat het uiteindelijk minder gaat kosten. Het omgekeerd inzamelen is de laatste van een hele reeks maatregelen die ertoe hebben geleid dat we steeds minder restafval hebben, in Twente lopen we zelfs voorop, dat is niet vanzelf gegaan. Papier en glas werd al heel lang apart ingezameld of weggebracht. Later kwam hier het verpakkingsafval (plastic en blik) Door het invoeren van Diftar (betalen voor elke keer dat je restafval of groenafval wordt opgehaald, waarbij restafval duurder werd, groenafval goedkoper en verpakkingsafval gratis bleef) ging het nog beter: minder rest- en meer groenafval werd ingezameld. Met de komst van de milieueilanden werd ook het wegbrengen van textiel nog makkelijker.

Wegbrengen van restafval in plaats van ophalen door de gemeente moet het laatste zetje zijn om mensen nog beter hun afval te laten scheiden. Daarnaast heeft dit ook een ander positief neveneffect: er hoeven minder vuilniswagens door de straten te rijden. Veiliger, op termijn goedkoper en vooral milieuvriendelijker.

Inmiddels is begin dit jaar deze laatste stap ingezet door het plaatsen van ondergrondse containers overal in de stad en het terug nemen van de welbekende grijze Otto’s”

Maar daar blijkt toch behoorlijk wat reuring en gemor over. Wat vindt de SP daarvan?

“Dit snappen we wel. Mensen maken zich zorgen of iedereen wel naar een container kan lopen, maken zich zorgen over vervuiling rond containers en ook over auto’s die afval komen “lossen” bij de containers. Het is daarom goed dat de gemeente nu pas op de plaats maakt om in één keer voor iedere inwoner duidelijk te maken waar er in de buurt ondergrondse containers beschikbaar zijn of komen. Ook zal de gemeente nu eerst duidelijker kunnen maken hoe mogelijke problemen die mensen hebben met het wegbrengen van afval of  mensen die om medische redenen meer afval hebben worden opgelost, dit zijn terechte zorgen.”

Maar wordt er straks met het nieuwe plaatsingsplan wel geluisterd naar de mensen?

“Wij zullen er voor staan dat waar bewoners serieus bezwaar maken daar goed naar gekeken wordt. Ook als mensen met alternatieven komen, moeten die serieus worden overwogen. Dat betekent wat de SP betreft dat er mogelijk meer ondergrondse containers moeten komen. Dat kan als oplossing dienen als  er bijvoorbeeld containers op te grote afstanden van woningen staan. Ook de beoogde plek van de container kan aanleiding geven tot een alternatieve plek. In samenspraak met de buurt kan in zo’n geval een betere plek gevonden worden. ”

Is de SP van mening dat iedereen uiteindelijk naar tevredenheid bediend zal worden?

“In dit proces van verandering van inzamelen is het belangrijk dat ook eerst iedereen kan wennen aan de nieuwe manier. We hebben niet de illusie dat alle inwoners juichend die overstap maken. Maar het is zeker zo dat een groot deel van de inwoners achter het idee van scheiden staan en hun weinige restafval zonder problemen naar de ondergrondse containers zullen brengen. De gemeente moet die overgang wel makkelijk maken, door te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is en dat bezwaren worden weggenomen. Belangrijk is ook dat mensen die hun afval niet naar de ondergrondse container weg kunnen brengen daar een alternatief voor krijgen. En mensen met veel medisch afval moeten compensatie in de kosten te krijgen. Dat is ook wat de gemeente voorstaat, alleen het moet in de komende tijd allemaal wel goed georganiseerd worden. Dat is een hele opgave. Voorbeelden in gemeenten waar dit systeem al eerder werd ingevoerd laat zien dat de inwoners er na gewenning zonder problemen gescheiden inzamelen. Beter voor het milieu en beter voor hun portemonnee. Wij zijn er van overtuigd dat dit ook in Hengelo zo zal landen. ”

Er zijn partijen die roepen dat de grijze Otto moet blijven, of teruggeleverd moet worden. Vindt de SP dit ook?

“Nee, volstrekt niet. Het steeds kleiner wordende deel restafval zal betekenen dat verreweg de meeste mensen dit met gemak kunnen wegbrengen naar een container in de buurt. En zoals gezegd, zij die dit niet kunnen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor een oplossing op maat.”

U bent hier