h

ELKE WEEK STRIJDEN VOOR HET ZIEKENHUIS

20 september 2017

ELKE WEEK STRIJDEN VOOR HET ZIEKENHUIS

Foto: SP Hengelo

Onvermoeibaar vechten SP-gemeenteraadsleden voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo, Vincent Mulder voorop.
 

Gerard Smink

Het was in 2012, toen bestuurder Meindert Schmidt van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) aangaf dat op beide locaties in Hengelo en Almelo een volwaardig ziekenhuis zou blijven bestaan. „Maar wat komt er van die toezegging terecht?", zegt Mulder. „Schmidt is nu weg. Het ziekenhuis in Hengelo wordt alsmaar verder uitgekleed."

ZGT moet komende tijd 10 tot 15 miljoen euro bezuinigen. Mulder heeft de oplossing paraat. "Dat hele management, allemaal dure jongens, kan eruit. Kijk ook eens hoeveel geld er in nieuw- en verbouw is gestoken. Het kan allemaal veel zuiniger. Neem specialisten in loondienst, zoals Enschede dat voor een deel heeft gedaan."

Maar het loopt anders dan hij wil. Welke afdelingen moeten er sluiten? Moet er personeel afvloeien? Maandag wordt de gemeenteraad daarover in een besloten vergadering ingelicht door de top van ZGT. „De knopen zijn al doorgehakt, denk ik. Die krijgen we als feiten gepresenteerd. Zelfs het personeel weet nog van niets. Die klagen steen en been."

Onlangs riep minister Schippers van Volksgezondheid het ZGT op om, voordat er onomkeerbare maatregelen worden genomen, 'in dialoog te gaan met inwoners uit de omgeving.'  Mulder: „Er is geen dialoog. Het budget voor het ziekenhuis wordt gevuld met de premies die wij allemaal betalen, maar we hebben geen enkele vorm van medezeggenschap over wat er in dat ziekenhuis zou moeten gebeuren."

„Als het ziekenhuis nou tegen ons zou zeggen, wij krijgen niet voldoende geld van verzekeraar Menzis, laat ze dan met ons optrekken. Dan gaan we samen naar Menzis. Die heeft geld genoeg. De reserves daar zijn weer gegroeid."

Elke woensdag staan Mulder en tal van SP'ers op de markt om daar handtekeningen te verzamelen voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo. Onvermoeibaar en strijdbaar als ze zijn. Voorbijgangers zijn doorgaans snel bereid een handtekening te zetten voor wat zij een sympathiek doel vinden.

Maandag wil de SP voorafgaand aan het overleg met ZGT namens alle bezorgde inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit Hengelo en omstreken alvast ruim 3000 handtekeningen aanbieden aan het bestuur van het ziekenhuis. Dit als protest tegen de vermeende sluiting van de Spoedeisende hulp.

Sluiting

Mulder: „Na het eerdere sluiten van afdelingen Neurologie, Intensive Care en Verloskunde is het nu de zeer vitale EHBO-afdeling die voor duizenden inwoners in Hengelo en omstreken dreigt te verdwijnen."

De Hengelose gemeenteraad eiste meteen volledige uitleg van het ziekenhuisbestuur. Maar het bestuur van het ZGT bepaalt haar eigen koers en tempo waarop informatie wordt gegeven. „Wat wij willen is duidelijk, de Spoedeisende hulp hier houden. Als die afdeling verdwijnt, is dat een aanzienlijke onttakeling van het ziekenhuis."

Vincent Mulder heeft oog voor de realiteit. Hij weet dat door de minister is bepleit dat er een concentratie moet plaatsvinden van dure, innovatieve en specialistische operaties en behandelingen, ook om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarom zijn al diverse hoogcomplexe en risicovolle operaties overgeheveld naar Almelo. Hengelo zou dan de planbare, niet-complexe zorg behouden.

„Dat is allemaal bekend. Dat accepteren we. Maar in Hengelo moet wel een goed basisziekenhuis overeind blijven. In kleinere ziekenhuizen in Dokkum, Winterswijk en Meppel dreigde de Spoedeisende hulp ook te verdwijnen. Maar de bewoners kwamen in opstand en toen werden die afdelingen in de benen gehouden."

KADER: DE FEITEN SINDS JUNI

29 juni

De SP-afdelingen Hengelo en Almelo voeren actie om bezuinigingen bij Ziekenhuis Groep Twente te voorkomen. Het ziekenhuis zegt in een reactie op de geruchten dat de Spoedeisende hulp in Hengelo zou sluiten: „We snappen dat het on hold zetten van trajecten of het opnieuw tegen het licht houden van zaken betrokkenen raakt. Onze prioriteit is nu om te kijken hoe wij voor de patiënten in Twente een toekomstbestendig en financieel gezond ZGT krijgen."

15 juli

Goede, bereikbare en betaalbare zorg kan alleen geleverd worden door een basisziekenhuis, en een ziekenhuis zonder afdeling Spoedeisende Hulp is dat niet, vindt het college van Burgemeester en Wethouders van Hengelo. ZHet ziekenhuis wil de komende jaren 10 tot 15 miljoen euro bezuinigen. Een van de scenario's is sluiting van de spoedpost.

16 aug

De afdeling Cardiologie bestaat in Hengelo uit de polikliniek, verpleegafdeling en de gecombineerde Cardiac Care Unit en Eerste Harthulp. De CCU/EHH en de verpleegafdeling zijn in augustus dicht. Alleen de polikliniek houdt spreekuur. De patiënt is volgens ZGT voorlopig aangewezen op het ziekenhuis in Almelo. Daar zijn maatregelen genomen voor opvang van de overloop uit Hengelo en omgeving.

Huisartsen vrezen dat deze tijdelijke sluiting de voorbode is voor het definitief verdwijnen van cardiologie. Bij acuut hartfalen konden patiënten al niet meer in Hengelo terecht. Ze gaan naar Enschede, waar het cardiologisch interventieteam zit. In MST is een acute dotterbehandeling mogelijk.

Voorzitter Eddy Rijk van de Hengelose Huisartsen Vereniging (HHV) zegt dat de afgelopen jaren veel tweedelijnszorg uit de stad is verdwenen. Voorbeeld is geboortezorg. Zwangeren kunnen niet meer bevallen in Hengelo. Eddy Rijk: „Voor een acute beroerte of een acute longaandoening kun je al langer niet meer in Hengelo terecht. De afstand tussen de eerste en tweede lijn wordt steeds groter."

29 aug

In reactie op vragen van SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman reageert minister Schippers: „Het is nooit prettig is om te horen dat een ziekenhuis financieel gezien in zwaar weer zit, zeker niet wanneer dit mogelijk tot gedwongen ontslagen leidt."

 Het ziekenhuis heeft de minister inmiddels laten weten dat het werkt aan een pakket van maatregelen. „Het gaat daarbij zowel om kortetermijnmaatregelen als structurele maatregelen. Niet direct noodzakelijke investeringen worden uitgesteld. ZGT geeft aan onder meer keuzes in zijn zorgpakket te gaan maken en kritisch te kijken welke zorg op welke locatie zal worden aangeboden", aldus Schippers.

De minister geeft aan dat - voor zover haar bekend - nog geen besluit is genomen over het al dan niet sluiten van een spoedeisende hulppost van ZGT. „Het beleid is erop gericht dat de voor de '45-minutennorm' gevoelige SEH's (spoedeisende hulp) niet verdwijnen. Aangezien noch de SEH op locatie Hengelo, noch de SEH op locatie Almelo 'gevoelig' is voor de 45-minutennorm, is de organisatie van de zorg in de regio een zaak van het ziekenhuis en de betrokken zorgverzekeraars, in overleg met alle betrokken partijen. Het is belangrijk dat hierover een dialoog wordt aangegaan met de inwoners uit de omgeving."

KADER: HENGELOOS PEIL

HENGELO Het al dan niet voortbestaan van een basisziekenhuis in Hengelo is maandag 9 oktober onderwerp van gesprek in politiek café Hengeloos Peil.  Het programma begint om 19.00 uur in brasserie So Nice van de Schouwburg Hengelo.

U bent hier