h

Nieuwjaarsbijeenkomst SP: Metropoolcafé bomvol publiek voor Nationaal ZorgFonds

19 januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst SP: Metropoolcafé bomvol publiek voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP_Hengelo

Onder grote belangstelling was Tweede Kamerlid Renske Leijten te gast op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de SP Hengelo in poptempel Metropool. Ruim 130 mensen luisterden met volle aandacht naar de uiteenzetting van Leijten, één van de initiatiefnemers van het Nationaal ZorgFonds over dit alternatief voor het huidige zorgstelsel.

Foto: SP Hengelo

Ze kreeg volop bijval vanuit het publiek waar het ging om de nadelen van het huidige stelsel:

de marktwerking in de zorg,

de inefficiëntie en bureaucratie,

de hoge kosten aan premies,

het belachelijke eigen risico, de boete op ziek zijn,

de grote geldreserves opgebouwd door zorgverzekeraars en zorginstellingen,

de losgeslagen topsalarissen bij directie en raden van toezicht,

de managerscultuur die vervreemd is geraakt van de werkvloer,

…..

Leijten kon helder uitleggen wat de grote voordelen zijn van een nieuw stelsel dat niet uitgaat van de markt, maar van de ervaring, kennis en kunde van de professionals in de zorg.

In dit manifest staat nog eens beknopt uiteengezet wat onder het Nationaal ZorgFonds verstaan wordt: https://nationaalzorgfonds.nl/manifest.

Tot ver na de pauze kwamen alle vragen en suggesties uit de zaal aan de orde.

Daarna kon Leijten, die meteen achter Emile Roemer op de tweede plaats staat van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, ingaan op de campagne voor deze verkiezingen van 15 maart. Naast de beste voorstellen voor de zorg, biedt het SP verkiezingsprogramma het beste huurbeleid voor huurders in Nederland. Daarbij gaat ze uit van huurverlaging van 400 euro per jaar voor huurders en de bouw van duizenden betaalbare sociale huurwoningen. Voor jongeren moeten de mogelijkheden om te leren en te studeren worden verbeterd en de basisbeurs moet weer terug in plaats van de grote drempel van het leenstelsel. Voor ouderen moet de AOW vanaf 65 binnen bereik komen en moeten pensioenen worden veiliggesteld. En voor mensen met een uitkering moet deze 10 procent omhoog om serieus uit de gevarenzone van schrijnende armoede te komen.

Foto: SP Hengelo

Op dat laatste punt vooral kreeg Leijten veel bijval van de wethouder van sociale en economische zaken, Mariska ten Heuw, die het Hengelose armoedebeleid toe kon lichten. “De gemeente kan mensen niet uit de armoede houden”, aldus ten Heuw, “dat moet echt vanuit den Haag komen.” Daarom riep ze met Leijten op om de SP op 15 maart groot te maken.

U bent hier